Investori veria, že eurozóna prežije

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Väčšina opýtaných manažérov očakáva, že dôjde k prehĺbeniu integrácie v eurozóne a urobí kroky smerom k fiškálnej únii (33 %) alebo jednoducho bude pokračovať napriek zmätkom a problémom (31%).

Len 5 % uviedlo, že sa 17-členný blok rozpadne. Ďalších 9 % predpokladá, že dôjde k viacerým štátnym bankrotom, ale aj napriek tomu neočakávajú rozpad eurozóny. Odchod Grécka, respektíve jednej alebo dvoch krajín, však predpovedá 21 %.

Ako vo svojom vyhlásení uvádza agentúra, výsledky sú veľmi podobné tým, ktoré vyplynuli z rovnakého prieskumu z októbra 2011. Vtedy rozpad eurozóny predpokladali 4 % respondentov.

„To naznačuje, že napriek nestabilite v uplynulých 10 mesiacoch, investori zaujímajú dlhodobý postoj a prejavujú dôveru voči európskemu projektu,“ uvádza Fitch.

Samotná agentúra opakovane tvrdí, že podobne ako investori rozpad eurozóny neočakáva, pretože náklady by boli privysoké a politická zaviazanosť ochrániť euro je silná. „Rozsah krízy však ukázal, že na prežitie eurozóny sú nevyhnutné zásadné reformy zamerané na hlbšiu fiškálnu, finančnú a politickú úniu,“ upozornila agentúra.

Vyzdvihla, že viaceré sú už v procese implementácie a osobitne spomenula fiškálnu zmluvu, ktorej úlohou je sprísniť rozpočtovú disciplínu. V súčasnosti prebieha ratifikácia dokumentu a do platnosti vstúpi, keď ju schváli aspoň 12 krajín eurozóny. Slovensko o nej bude hlasovať na jeseň.

Čaká sa zároveň na rozsudok nemeckého ústavného súdu, ktorý skúma kompatibilitu zmluvy s národným plánom. Po ratifikácií zavedie pravidlá o vyrovnanom rozpočte, automatický mechanizmus na spustenie nevyhnutných korekčných opatrení či pravidlo neakumulovať dlhy mimo účtu verejnej správy (napr. PPP projekty). Štáty budú mať ročnú lehotu na to, aby do národných právnych systémov zakomponovali pravidlo o rozpočtovej zodpovednosti.

Agentúra však zároveň očakáva ďalšie opatrenia. Vo vyhlásení spomína odovzdanie časti národnej fiškálnej suverenity, čiastočnú mutualizáciu dlhov a zdrojov, posilnenie finančného dohľadu a inštitucionálne reformy na podporu hospodárskeho riadenia v 17-člennom bloku.