Írske referendum do tretice?

Prvotnú reakciu z írskych diplomatických kruhov charakterizoval írsky denník Irish Times ako „sangvinickú“. „Tešíme sa na to, že nám Francúzsko a Nemecko povedia, aké sú ich návrhy“, citujú nemenovaného írskeho vládneho úradníka.

Zdroje írskeho denníka ale naznačili, že vláda v Dubline nemá chuť dostať sa k situácii, ktorá by hrozila ďalším referendom.

V spoločnom stanovisku francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vydanom 18. októbra tvrdia, že je potrebné modifikovať zmluvu o EÚ, aby bolo možné trestať krajiny za porušenie pravidiel o rozpočtovej disciplíne aj pozastavením ich hlasovacích práv.

Sarkozy a Merkelová vyzvali lídrov EÚ i predsedu Európskej rady, aby „ešte pred marcom 2011 prišli s konkrétnymi návrhmi, ktoré by umožnili vytvorenie silného rámca pre riešenie kríz.“

Vo vyhlásení sa tiež píše, že „potrebné dodatky k zmluvám by mali byť prijaté a ratifikované členskými štátmi v súlade s ich ústavami požiadavkami a to včas pred rokom 2013“.

Názory právnikov, či rozsudok v prípade Crotty (pozri Pozadie) vyžaduje v tomto prípade súhlas ľudí, sa budú líšiť. Ťažko ale pochybovať o tom, že všetky z navrhovaných zmien sú významné, píše bruselský korešpondent Irish Times Arthur Beesley.

Bude nasledovať Británia?

Navrhované zmeny zmlúv začínajú vyvolávať diskusiu o možnom referende aj v Británii. Merkelovej a Sarkozyho návrhy vyústia pravdepodobne do tlaku na Cameronovu vládu, aby nechala ľudí hlasovať o EÚ.

Silne euroskeptické krídlo v Konzervatívnej strane stále nedokáže bývalej vláde zabudnúť, že sa v krajine nekonalo referendum o Lisabonskej zmluve.

Toto nie je prvý prípad od vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti, čo EÚ zvažuje otváranie zmluvy. Tým prvým bolo začlenenie 18 europoslancov, o ktorých sa navýšil ich celkový počet podľa Lisabonskej zmluvy. Vyžadovalo si to zvolania krátkej Medzivládnej konferencie. V Írsku bola ale táto zmeny považovaná za málo významnú.

Ďalšie kroky

28. a 29. októbra 2010: Lídri EÚ sa stretávajú na summite v Bruseli s cieľom prediskutovať hospodárske riadenie v eurozóne, ako aj spoločnú pozíciu pre stretnutie G20 v novembri.