Írsko zvažuje možnosti. Chce si udržať komisára

S odvolaním sa na zdroje z prostredia vlády, írsky denník Irish Independent včera napísal, že vláda by v prípade ponechania princípu „jedna krajina  – jeden komisár“ bola ochotná vyhlásiť o Lisabonskej zmluve opakované referendum. To by sa malo konať v septembri alebo októbri 2009.

Lisabonská zmluva predpokladá, že sa počet komisárov zníži zo súčasných 27 na 15 do roku 2014, pričom portfóliá budú členskými štátmi obsadzované na báze rotácie. Stále platná zmluva z Nice hovorí, že ak raz dosiahne počet členských štátov 27, Rada musí prijať jednohlasné rozhodutie o novom počte komisárov, ktorý musí byť nižší ako 27. Írom by sa tak mohlo stať, že ak Lisabon neprejde, prídu o komisára ešte skôr.

Neoficiálny írsky plán záchrany zmluvy by mal podľa Irish Independent zahŕňať:

  • odklad menovania novej Komisie (ktorá by mala byť uvedená do úradu v novembri 2009) až na obdobie po konaní druhého írskeho referenda,
  • písomné záruky v citlivých oblastiach ako sú dane, neutralita a interrupcie, ktoré sú v Írsku zakázané a
  • ďalšie znižovanie počtu europoslancov z niektorých krajín, nie však pre Írsko. Lisabonská zmluva znižuje počet poslancov Európskeho parlamentu zo súčasných 785 na 750 plus predseda. Táto zmena sa dotkla väčšiny krajín, vrátane Írska, ktoré bude mať namiesto 13 len 12 europoslancov.

Belfast Telegraph je opatrnejší v informovaní o týchto plánoch. Zdôrazňuje, že ide len o možnosti, ktoré dnes koaličná vláda pod vedením strany Fianna Fail zvažuje.

Tieto návrhy, ktoré sa objavujú v tlači by boli len ťažko realizovateľné, pretože ako zachovanie prinícpu „jedna krajina jeden komisár“, tak aj redukcia počtu europoslancov by si vyžadovala otvorenie zmluvy, ktorú už väčšina krajín formálne ratifikovala v pôvodnej podobe.

Vláda v oficiálnom stanovisku dementovala, že by už prijala v tejto otázke nejaké rozhodnutie. Premiér Brian Cowen by mal svoj plán predstaviť partnerom z EÚ do konca tohto roka.