Írsky parlament pripravuje cestu druhému referendu

„Zdá sa, že neexistujú žiadne právne prekážky, ktoré by bránili referendu o rovnakej otázke, aká tu bola 12. júna alebo nejakej jej variácie“, tvrdí správa podvýboru írskeho parlamentu, ktorý sa zaoberá budúcnosťou Írska v EÚ.

Správa varuje, že pozícia Írska sa od 12. júna oslabila a krajina by mohla v dôsledku negatívneho postoja k reformnej zmluve utrpieť ekonomicky.

Ostatné krajiny EÚ si pravdepodobne vytvoria mechanizmus, ktorý im umožní pohnúť sa dopredu bez Írska ale s reformami, ktoré predpokladala Lisabonská zmluva, upozorňuje na roziká správa. 

Súčasná svetová ekonomická kríza je tiež dôležitý argument v prospech toho, aby si to Íri so zmluvou rozmysleli. Výsledkom izolácie by mohla byť znížená schopnosť írskych bánk získavať peniaze na medzinárodných trhoch a krajina tak bude menej schopná súťažiť o priame zahraničné investície.

Správa odmieta „neželané“ návrhy, že Írsko by mohlo ratifikovať zmluvu v parlamente. Akademici pripomenuli, že táto cesta je síce právne možná, ale politicky ju bude ťažké ľuďom “predať” .

Riešenie v podobe vystúpenia z Únie bolo odmietnuté ako “nemysliteľné”.

Hoci správa nenavrhuje konkrétne riešenia, prikláňa sa jasne na stranu druhého referenda s dodatočnými deklaráciami alebo protokolmi, ktorá by dali írskym voličov záruky v niektorých veciach. 

Opakované referendum sa tak stáva čoraz pravdepodobnejším, jeho načasovanie ako aj presné znenie otázky zatiaľ nie sú jasné. Írsky premiér Brian Cowen má predstaviť svoje plány ako postupovať na summite 11.-12. decembra v Bruseli.

Predseda Európskeho parlamentu, ktorý bol v Dubline len pred pár dňami veľmi srdečne privítal správu írskeho parlamentu”  

“Je užitočné, že podvýbor identifikoval jasný súbor oblastí, ktoré musia byť ošetrené, vrátane kontroly nad daňovou politikou, konsolidácie sociálneho trhu, subsidiarita o rozhodovaní v citlivých etických otázkach, ochrana tradičnej írskej neutrality a udržanie európskeho komisára. Som si istý, že budúci mesiac sa  budú dať nájsť riešenia, aby sme odpovedali na obavy a dali írskej vláde záruky, ktoré potrebuje”, uviedol Hans-Gert Pöttering.