Jar prebudila v Únii driemajúcu podporu

 

Krátka správa

Zdá sa, že spolu s jarou vstúpila do Únie nová nádej. Tento pocit človek nadobudne prinajmenšom po prečítaní posledného prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý postoje európskych občanov skúmal v mesiacoch marec až máj 2006.

Vo všeobecnosti sa dôvera občanov v porovnaní s prieskumom konanom na jeseň 2005 v EÚ zvýšila o 5 percentuálnych bodov (z 50% na 55%). V Turecku sa imidž EÚ nevyvíja príliš pozitívne, práve naopak: percento ľudí, ktorí majú na Úniu dobrý názor spadlo zo 60% na 43%. Fínsko, predsedajúca krajina EÚ, má jednu z najnižších úrovní podpory (39%). Za ním nasleduje už len Lotyšsko a Rakúsko, v ktorých je podpora pre EÚ ešte slabšia.

Európsky parlament stále zostáva pre európskych občanov najdôveryhodnejšou inštitúciou, aj napriek tomu, že dôvera v Európsku radu mierne vzrástla (o 3%).

Podpora pre Európsku ústavu síce zostáva široká (61%), no má mierne klesajúcu tendenciu. Treba povedať, že otázka sa týkala podpory pre koncept Európskej ústavy, nie pre jej aktuálny obsah. Preto nemožno výsledky stotžniť s potenciálnym hlasovaním občanov v referende. Až 47% občanov si želá opätovné prerokovanie Európske ústavy.

Na Slovensku má podpora pre Ústavu menšiu hodnotu oproti celoeurópskemu priemeru (55%) a v porovnaní s posledným prieskumom tu významne narástla opozícia voči Ústave. Čo sa týka rozširovania, Slováci sú viac naklonení myšlienke ďalšieho rozšírenia (58%) ako je priemer európskej 25-ky. Dôvera vo všetky inštitúcie EÚ na Slovensku naopak poklesla, no najvyššiu mieru dôvery má rovnako ako inde v Európe Európsky parlament (62%).

Priepasť medzi politickými a ekonomickými elitami na jednej strane a občanmi na strane druhej, ktorá sa týka ďalšieho rozširovania, neustále narastá. Tam, kde elity hovoria o úspechu a výhodách ďalšej európskej expanzie, sú občania menej optimistickí: 45% Európanov je za (pokles o 4%) a 42% je proti (nárast o 3%). V reakcii na Eurobarometer naznačila podpredsedníčka Komisie Margot Wallström vynárajúcu sa otázku, a síce, či môže byť tento postoj napravený práve „lepším vysvetľovaním výhod rozširovania“.