Jesenná prognóza: Nestabilný výhľad pre hospodárstvo a vysoká nezamestnanosť

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Podľa jesennej prognózy by sa mal HDP EÚ tento rok znížiť o 0,3 a v eurozóne o 0,4 %. Budúci rok ekonomiku čaká anemický rast na úrovni 0,4 % v EÚ a 0,1 % v eurozóne. Najsilnejší rast na rok 2013 odhaduje pri Estónsku (3,1 %) a Slovensku (2%).

Optimistickejšie vyhliadky Komisia pripisuje na rok 2014, keď očakáva intenzívnejší a rovnomernejší rozvoj. V EÚ by mal dosiahnuť 1,6 % a v eurozóne 1,4 %.

Tak by sa mali prejaviť štrukturálne reformy a dôvera posilňovaná budovaním štruktúry hospodárskej a menovej únie. Rozsiahle vnútorné a vonkajšie nerovnováhy z predkrízových rokov sa podľa Komisie zmenšujú, hoci tento proces v niektorých krajinách naďalej vplýva na domáci dopyt a hospodárska činnosť v jednotlivých členských štátoch sa významne odlišuje.

„Zároveň sa postupne obnovuje konkurencieschopnosť stratená v prvej dekáde existencie hospodárskej a menovej únie v niektorých členských štátoch, takže rast vývozu by sa mal postupne zvyšovať v závislosti od opätovného zrýchľovania celosvetového obchodu. Tento proces obnovovania rovnováhy je posilňovaný ďalším pokrokom pri konsolidácii verejných financií,“ uvádza v jesennej prognóze.

Domáci dopyt by tiež mal začať silnieť až v roku 2014, budúci rok by mal byť ešte slabý vplyvom prebiehajúceho procesu znižovania zadlženosti v niektorých členských štátoch a prerozdeľovania príjmov medzi odvetviami.

To sa odrazí aj na trhu práce. Nezamestnanosť by mala kulminovať v roku 2013 a to na úrovni 10,9 % v EÚ a 11,8 % v eurozóne. Na Slovensku by mala byť okolo 13,5 %.

Krajiny podľa Komisie dosahujú pokrok pri fiškálnej konsolidácii. Tento rok by sa deficity verejných financií mali v EÚ znížiť na 3,6 % a v eurozóne na 3,3 %. Budúci rok odhaduje 3,2 % pre EÚ a 2,6 % v prípade eurozóny. Horšie je to však už s vývojom dlhu.

„Dlh verejnej správy v roku 2012 predstavuje 93 % HDP v eurozóne a 87 % HDP v EÚ. Podľa prognóz stúpne v roku 2013 na 95 % HDP v eurozóne a na 89 % v EÚ, potom sa však ustáli,“ odhaduje Komisia.

Slovenská vláda je s „vysvedčením“ Komisie spokojná

Prognózy Komisie pre Slovensko sú podľa premiéra Roberta Fica dobré a ukazujú, že cesta, ktorou sa vybrala súčasná vláda, má svoj zmysel. Podľa predpovede bude mať krajina tento rok najvyšší a budúci rok druhý najvyšší hospodársky rast v eurozóne. "Pýtam sa priateľov z opozície, kde je ten obrovský problém so Zákonníkom práce a všetkými opatreniami, ktoré robíme a ktoré majú deklasovať slovenskú ekonomiku?" cituje premiéra agentúra TASR.

Ako ďalej vysvetlil vláda si už od svojho vzniku uvedomuje, že jej poslaním je predovšetkým zvládnuť hlbokú krízu, v ktorej sa nachádza celá Európa. "Prichádzajú prvé vysvedčenia, ktoré naznačujú, že naše kroky boli správne a preukazujú, že nami stanovená stratégia bola realistická a prináša konkrétne výsledky," poukázal premiér.

Hoci Komisia Slovensku predpovedá budúcoročný schodok rozpočtu na úrovni 3,2 %, premiér zdôraznil, že vláda chce dodržať svoj záväzok a stlačiť deficit verejných financií budúci rok pod 3 % HDP. „Ak externé momenty podľa EK môžu zhoršiť deficit SR z 2,9 na 3,2 %, my na to odpovedáme – máme na to rezervu a sme schopní dosiahnuť to, čo sme sľúbili, teda 2,94 %," reagoval Fico.

Minister financií Peter Kažimír poznamenal, že prognózy Komisie sú v súlade s očakávaniami vývoja vonkajšieho prostredia mimo Slovenska, ale aj v rámci opatrení, ktoré boli prijaté. „Výsledok deficitu za rok 2012 vidíme na úrovni maximálne 4,69 % HDP, čo predstavuje odklon 0,05 % HDP od cieľovej úrovne. Z tohto pohľadu môžem s plnou spokojnosťou vyhlásiť, že sme dostali vývoj verejných financií v roku 2012 pod kontrolu," dodal.

Poukázal tiež na to, že prognóza Komisie vidí niektoré ekonomické veličiny priaznivejšie ako slovenské ministerstvo financií. „Vývoj inflácie podľa nich bude budúci rok oveľa lepší, dokonca až pod 2 %. Takisto vývoj nezamestnanosti vidí EK lepšie ako ho vidia inštitúcie na Slovensku," dodal Kažimír.

Pozície:

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „Európa prechádza zložitým procesom obnovovania makroekonomickej rovnováhy, ktorý bude ešte nejaký čas pokračovať. Naše prognózy poukazujú na postupné zlepšovanie výhľadu rastu v Európe od začiatku budúceho roku. Významné politické rozhodnutia položili základy pre posilňovanie dôvery. Napätie na trhu sa znížilo, nie je však dôvod na prehnanú spokojnosť. Európa musí naďalej spájať zdravé fiškálne politiky so štrukturálnymi reformami s cieľom vytvoriť podmienky pre udržateľný rast, aby nezamestnanosť klesla zo súčasnej neprijateľne vysokej úrovne.“

(EurActiv/TASR)