Juncker žiada od komisárov lepšiu dochádzku

zdroj: EP

Predseda Európskej komisie poslal svojim 27 komisárom oficiálny list. Pripomína v ňom, že stredajšie stretnutia kolégia komisárov sú povinné. List datovaný z 29. septembra dostalo všetkých 27 členov Európskej komisie.

Stretnutia kolégia sa konajú každý týždeň, spravidla v stredu dopoludnia. Odkedy sa stal Juncker predsedom, buď on sám alebo niektorí z jeho komisárov po stretnutí debriefujú tlač o rozhodnutiach, ktoré kolégium prijalo a odpovedajú na otázky.

Jednotliví komisári zverejňujú svoj pracovný program na svojich webstránkach. Z týchto údajov napríklad vyplýva, že tento týždeň sú komisári Dimitris Avramopoulos a Christos Stylianides v New Yorku.

Minulý týždeň bol zase podpredseda EK Maroš Šefčovič v Luxemburgu, komisár Günther Oettinger v USA, komisárka Cecilia Malmström vo Washingtone a komisár Vytenis Andriukaitis doma v Litve.  

Týždeň predtým chýbali napríklad Günther Oettinger kvôli autosalóne vo Frankfurte, Neven Mimica bol v Rwande, Miguel Arias Cañete a Karmenu Vella mali špeciálnu audienciu u pápeža, Dimitris Avramopoulos bol v Maďarsku, Violeta Bulc v Nemecku a Elżbieta Bieńkowska v USA.

Juncker preto pripomína, že týždenné stretnutia sú povinné a absencie by sa mali obmedziť len na „špeciálne a ospravedlniteľné okolnosti“. Za také Juncker považuje medzi-inštitucionálne povinnosti alebo formálne požiadavky na zastupovanie EÚ navonok.

Dokonca aj v prípade, že sa schádzajú ministri EÚ, kde zvyčajne býva člen Európskej komisie, ktorého agenda sa prejedáva, je podľa Junckera možné obmedziť počet komisárov, ktorí sa toho zúčastňujú.

„Rád by som pripomenul, že je v mojej právomoci ospravedlniť komisárov z povinnosti byť prítomní na zasadnutiach kolégia a to v riadne zdôvodnených prípadoch a na základe písomnej žiadosti,“ píše Juncker.