Junckerov plán vytvorí 700 tisíc pracovných miest, tvrdí šéf EIB

Európska investičná banka v Luxemburgu.

Až 2,25 milóna pracovných miest má vzniknúť v Európskej únii vďaka projektom, ktoré podporila Európska investičná banka (EIB).

Vyplýva to z výskumu hospodárskych dopadov Európskeho investičného plánu, ktorý vo štvrtok prezentoval predseda EIB Werner Hoyer.

Čo je to „Junckerov plán“ ?

Európsky investičný plán (známy aj ako „Junckerov plán“) je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cieľom je naštartovať investície v Európskej únii po období ekonomickej krízy.

Finančným pilierom plánu je Európsky fond pre strategické investície (EFSI). Jeho funkciou je mobilizovať investície do projektov v oblasti infraštruktúry, inovácii, vedy a výskumu, ktoré sú pre súkromných investorov prílíš riskantné.

https://euractiv.sk/fokus/investicna-politika/junckerov-investicny-plan/

Hlavným zdrojom fondu je záruka z európskeho rozpočtu vo výške 16 miliárd eur, ďalších 5 miliárd eur vo forme záruk poskytuje Európska investičné banka, ktorá zároveň celý fond aj spravuje.

V priebehu troch rokov by mal fond z týchto peňazí vygenerovať investície v objeme 315 miliárd eur. Skupina EIB, ktorá pozostáva z Európskej Investičnej banky a Európskeho investičného fondu zatiaľ realizovala projekty vo výške 236 miliárd eur, čo predstavuje 75 % z pôvodného cieľa.

efsi_dashboard_en

Aktuálne výsledky investícii v rámci EFSI.

Európska komisia už prišla aj s návrhom na predĺženie tohto programu, čím by sa celkový investičný cieľ fondu zvýšil na 500 miliárd eur.

Výsledky výskumu

Výskum EIB sa okrem vplyvu investícii v rámci Európskeho invsetičného plánu, zameral aj na ostatné investičné aktivity skupiny EIB.

Európska investičná banka v rokoch 2015 a 2016 podpísala transakcie na podporu investícií v objeme 544 miliárd eur. Tie majú podľa EIB do roku 2020 vygenerovať 2,25 milióna nových pracovných miest a podporiť rasť HDP o 2,3 %.

Súčasťou týchto investícii majú byť aj pôžičky v rámci investičného plánu. Od nich si banka sľubuje podporu investícii vo výške 161 miliárd eur, 690 tisíc nových pracovných miest a nárast hurbého domáceho produktu Európskej únie o 0,7 % do roku 2020.

https://euractiv.sk/rozhovory/investicna-politika/sef-efsi-z-luxemburgu-sa-vsetko-spravit-neda/

„Výsledky nášho výskumu ukazujú, že Investičný plán pre Európu funguje. Dokazujú tiež, že investície EIB ako celok majú silný a dlhodobý vplyv. Vytvorenie 2,25 milióna pracovných pozícií v Európe do roku 2020 je niečo, na čo môžeme byť právom hrdí. Ukazuje to, že vytvárame nové príležitosti vo všetkých regiónoch EÚ,“ vyhlásil predseda EIB, o ktorom sa uvažuje aj ako o novom nemeckom ministrovi financií.

Podľa podpredsedu EIB Andrewa McDowella však investičný plán nemá pozitívny dopad len na hospodárskey rast a zamestnanosť. Upozorňuje, že prostredníctvom rozvoja zručností, inovácií, či vedy a výskumu priaznivo vplýva aj na úroveň podnikateľskej produktivity a konkurencieschopnosť EÚ.

Dopady investícii aj za 20 rokov

Analytici EIB pri výskume pracovali s ekonomickým modelom (RHOMOLO), ktorý umožňuje komplexný pohľad na hospodársky dopad investícií. Môže tak skúmať okamžitý vplyv na ekonomickú aktivitu, ako i zmenu produktivity a hospodárskeho rastu z dlhodobého hľadiska.

Zistenia vyplývajúce z výskumu EIB ukazujú, že pôžičky poskytnuté Európskou investičnou bankou budujú základ pre dlhodobý rast v dobrých aj zlých časoch.

„Naše zistenia ukazujú, že z dlhodobého hľadiska bude hospodárstvo Európskej únie rásť bez ohľadu na eknomický cyklus,“ uviedla šéfka výskumu Debora Revoltellová.

Upozorňuje, že hoci sa vplyv investície na zamestnanosť a rast po určitom čase znižuje, priaznivý štrukturálny ekonomický efekt trvá aj naďalej.

„Plán dostal ekonomiku do pohybu. A dobré je, že tento pohyb je trvalo udržateľný,” doplnila hlavná ekonómka EIB.

EIB_INV_IMPACT_GRAPHS_2_DEF

Dlhodobý vplyv investícii EIB na rast pracovných miest.

EIB očakáva, že prostredníctvom Investičného plánu sa do roku 2036 podarí vytvoriť 344 tisíc pracovných miest a zvýšiť hospodársky rast o 0,4 % HDP.

„Ten vplyv je obrovský a bude trvať dlhú dobu,“ myslí si  šéfka strategického oddelenia EIB Natacha Vallaová. „Pracovné miesta budú vznikať aj za dvadsať rokov a stále to bude výsledok týchto investícií.“ doplnila.

Európsky invsetičný plán na Slovensku

Z financií EFSI sa na Slovensku doposiaľ realizoval len jeden projekt – bratislavský obchvat. Podľa prestaviteľov EIB však ide o najlepší príklad toho, ako skombinovať európske štrukturálne fondy s finančnými nástrojmi EFSI, verejnnými a súkromnými financiami. Bratislavský obchvat dokonca získal aj cenu za najlepší PPP projekt v Európe.

Práve tento projket môže poslúžiť aj ako modelový príklad toho, ako si EIB predstavuje tvralý dopad investície na miestnu ekonomiku.

Stavba novej cesty okrem okamžitého vzniku nových pracovných miest v skráti v budúcnosti cestovný čas a zníži prepravné náklady, vďaka čomu ďalej rastie ekonomická aktivita a zamestnanosť.

Slovenský projekt má však aj druhú tvár. Na domácej scéne čelil obvineniam z netransparentnosti verejného obstarávania. Niektorým mimovládnym organizáciám sa tiež nepozdával vplyv obchvatu na dopravu v hlavnom meste. Podľa štúdie CEE Bankwatch Network bol projekt problematický hneď na viacerých úrovniach.

Hoci je investičný fond zameraný hlavne na podporu stredných a malých podnikov, na Slovensku sa s podorou EFSI zatiaľ žiadny taký investičný projekt nerealizoval.

Mapa všetkých projektov v jednotlivých členských krajinách EÚ: http://www.eib.org/efsi/map/index