Kaczynskí chcú viac ochrany pred Chartou základných práv

Hoci si bývalá vláda Jaroslawa Kaczynského vymohla z platnosti Charty zkladných práv EÚ výnimku, ktorú sa rozhodol rešpektovať aj súčasný premiér Donald Tusk, PiS sa domáha ďalších záruk.

V ratifikačnom zákone požaduje právnu úpravu, ktorá by v budúcnosti vyžadovala konsenzus medzi prezidentom, vládou a parlamentom v prípade akéhokoľvek odklonu od ioaniského mechanizmu a britského protokolu k platnosti Charty základných práv (vzťahuje sa aj na Poľsko).

Opozičná PiS navrhuje preambulu zákona doplniť o zmienku o nadradenosti poľského práva v otázkach morálky. Prezident Lech Kaczynski vo včerajšom vysielaní poľskej televízie povedal, že parlament by nemal zmluvu ratifikovať pokiaľ nebude zákon, ktorým sa tak stane, obsahovať konkrétne ustanovenia o ochrane vedúceho postavenia katolíckeho vierovyznania v Poľsku, o ochrane manželstva ako spojenia muža a ženy a o ochrane individuálnych majetkových práv na územiach, ktoré Poľsko získalo od Nemecka po druhej svetovej vojne.

“Sú tu isté hrozby pre naše národné záujmy – vlastníctvo západných území”, povedal Lech Kaczynski. Akým spôsobom Charta základných práv ohrozuje vlastníctvo na spomínaných územiach však nekonkretizoval.  

Neústupnosť predchádzajúcej vlády zaručila Poľsku niekoľko ústupkov v konečnom znení Lisabonskej zmluvy, napríklad odklad nového systému hlasovania (tzv. ioaninský kompromis). 

Úradujúci poľský premiér Donald Tusk po podpise Lisabonskej zmluvy vyhlásil, že Poľsko bude jednou z prvých krajín, ktorá dokument ratifikuje. Súčasná vládna koalícia pod vedením Tuskovej Občianskej platformy potrebuje na schválenie Reformnej zmluvy dvojtretinovú väčšinu, 307 hlasov, ktorými však sama nedisponuje. Tusk odporučil PiS, aby riešila svoje návrhy na zmeny formou separátneho parlamentného uznesenia a nechal sa počuť, že ak parlament nebude schopný dnes (v druhom čítaní) Lisabonskú zmluvu ratifikovať, zváži jej predloženie na referendum. Poľsko by sa tak stalo druhou krajinou, v ktorej by o zmluve nerozhodoval parlament, ale občania.   

Referednum podporuje aj strana ľavicových demokratov, ktorí tvrdia, že ak ľudia ratifikačný zákon odmietnu, parlament sa k nemu vždy môže vrátiť.

Britský denník Financial Times cituje parlamentného lídra Občianskej platformy, Zbigniewa Chlebowskeho, ktorý varoval, že v prípade, že ratifikácia nebude úspešná “budeme musieť pomýšľať na predčasné voľby”.