Kardinál: Írske nie je odpoveďou aj na sekularizmus

V súčasnosti sa stáva „v európskych otázkach pomerne rozšírenou kultúra, ktorá odsúvajú vierovyznanie jednotlivca do súkromnej a subjektívnej roviny,“ tvrdí primas Katolíckej cirkvi v Írsku, kardinál Seán Brady. Dodáva, že žiadny takýto trend nezostáva bez dôsledkov, minimálne v oblasti podpory verejnosti európskemu integračnému projektu.

Odmietnutie Lisabonskej zmluvy írskymi voličmi možno podľa primasa zeleného ostrova chápať okrem iného aj ako prejav znepokojenia kresťanov, ktorí sa začínajú vážne obávať o smerovanie čoraz viac integrovanej EÚ, informuje denník Irish Times. Brady vo svojom prejave na Humbert Summer School v Co Mayo uviedol, že „prevládajúca kultúra a sociálna agenda“ nie je v súlade s tým, čo možno označiť ako „kresťanskú pamäť a dedičstvo väčšiny členských krajín.“

O strate kresťanskej pamäti v európskych inštitúciách hovoril v minulosti najmä zosnulý pápež Ján Pavol II. Okrem tradičných tém ako rodina, potraty a svätenie nedele, narážal často na odsúvanie kresťanských názorov z verejnej diskusie. Kardinál Brady v tejto súvislosti poukázal na USA, kde sa na rozdiel od európskych lídrov ku kresťanskému odkazu hlásil každý prezident. Európsku kultúru označil za takú, ktorá „sa pýši oddelením cirkvi od štátu a svojou diverzitou.“ Ako protiklad spomenul súčasných kandidátov na post amerického prezidenta, ktorí obaja verejne prisľúbili podporu organizáciám založeným na kresťanských hodnotách.

Írsky primas EÚ súčasne odkázal, že je „dôležité prehodnotiť pragmatický prístup, ktorý je kompromisom o nevyhnutnosti humanity – morálnej a sociálnej hodnoty na základe najmenšieho spoločného menovateľa.“ Podľa kardinála, európski kresťania cítia, že hľadanie najširšieho kompromisu a najmenšieho spoločného hodnotového základu je presadzovaním sekulárnej a relativistickej tradície, ktorá je v rozpore s ich presvedčením, odvíjajúcim sa od absolútna.