Katainena kritizovali za úsporné opatrenia pre Grécko

Zdroj: European Parliament/Flickr

Výbor pre ekonomické a monetárne záležitosti, výbor pre priemysel, výskum a energetiku a výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti dnes (7. október) vypočul Jyrki Katainena, kandidáta na podpredsedu Komisie pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť.

Bývalý fínsky premiér a minister financií má koordinovať prácu siedmych komisárov, vrátane slovenského komisára zodpovedného za dopravu a vesmír, komisára pre ekonomické a finančné záležitosti a poľskej komisárky pre vnútorný trh a podnikanie.

Medzi hlavné priority, ktorými ho poveril budúci predseda Komisie Juncker patrí príprava investičného balíčku opatrení, ktorý má byť pripravený v prvých 3 mesiacoch po Katainenovom nástupe. Európska investičná banka a členské štáty by mali mobilizovať až 300 miliárd EUR na tvorbu nových pracovných miest a rastu.

Napriek viacerým konkrétnym otázkam európskych poslancov však Katainen nebol schopný poskytnúť detaily pripravovaného balíčku. Ako sa vyjadril počas tlačovej konferencie, "zatiaľ máme iba hrubú kostru, detaily budú doladené po zvolení novej Komisie."

Viacerí poslanci kritizovali najmä fakt, že Katainen neprezradil odkiaľ chce sľúbených 300 miliárd EUR zobrať. „Potrebujeme dospieť k širšiemu konsenzu,“ povedal Katainen na margo poslankyne Sophie int´t Veld z ALDE.

Úsporné opatrenia verzus rast

Počas vypočutia Katainena kritizovali za presadzovanie striktných úsporných opatrení voči Grécku, ktoré v rámci záchranného balíčka dostalo približne 110 miliárd EUR. Ako fínsky premiér sa Katainen zasadzoval aj za sprísnenie podmienok pre iné krajiny zasiahnuté krízou ako sú Španielsko, Portugalsko či Írsko. Podľa ľavicových európskych poslancov sú tieto názory nezlučiteľné s rastom.

Katainen verí, že úsporné opatrenia a rast sa navzájom nevylučujú. Dôvera trhov je prvým krokom k zvýšeniu investícií a rastu. „Musíme znížiť dlh a zvýšiť rast. Nie je všetko iba čierno-biele. Potrebujeme aj zodpovednú fiškálnu politiku aj rast hospodárstva.“

Švédsky poslanec za Európsku ľudovú stranu (EPP) Gunnar Hökmark sa pre EuropeanVoice vyjadril, že Katainen je dobrým kandidátom. „Nechápem prečo naňho socialisti útočia. Snažil sa len ochrániť peniaze fínskych daňovníkov a dodržiavať pakt stability a rastu.“

Potom čo Katainen označil krajiny južnej Európy za „zodpovedné za krízu“ viacerí európski poslanci z týchto krajín nahlas protestovali a dožadovali sa detailnejších odpovedí.

Budúcnosť kandidáta

Jyrki Katainen má podporu najsilnejšej frakcie Európskeho parlamentu EPP. Napriek silnej kritike socialistov je nepravdepodobné, že by sa tento fínsky bývalý premiér nestal podpredsedom Komisie pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť.