Keď Poliak vysvetľuje Britom, prečo zostať v EÚ

Zdroj: TASR

„Cameron by nemal ignorovať Sikorského posolstvo“, napísal po príhovore Radoslawa Sikorského z 21. septembra britský denník Financial Times.

Nie je celkom zvykom, aby minister zahraničných vecí jednej krajiny obsiahlo komentoval základné zahraničnopolitické rozhodnutia iného štátu. Sikorski to na pôde Oxfordskej univerzity, na ktorej sám študoval, urobil.

„Spĺňal by som všetky podmienky, ktoré by ma inak kvalifikovali na doživotné členstvo v najsilnejšom euroskeptickom londýnskom klube,“ povedal Sikorski, pričom pripomenul svoju antikomunistickú minulosť, prácu pre pravicový American Enterprise Institute a rešpekt k Margaret Tchatcher.

Svoje obecenstvo previedol ôsmymi britskými mýtmi o EÚ.

Britom v prvom rade pripomenul, že ich obchodné vzťahy s krajinami EÚ  presahujú dôležitosťou obchod s tretími krajinami. „Spojené kráľovstvo- až donedávna- každoročne obchodovalo viac s Írskom než s Brazíliou, Ruskom, Indiou a Čínou dohromady.“

Briti si podľa neho tiež mylne stotožňujú rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré podľa mnohých idú proti britskej tradícii, s inštitucionálnou štruktúrou EÚ.

Hovoril aj o kritizovanom európskom rozpočte. Zdôraznil, že príspevok Británie je podobný ako francúzsky a menší ako nemecký, v priemere vo výške 15 libier na obyvateľa ročne.

Časť sa navyše vracia do krajiny späť a britské firmy z oblasti dopravy a infraštruktúry enormne profitovali z kohéznych fondov EÚ v strednej a východnej Európe, hovorí Sikorski. „Vyššia životná úroveň v týchto členských štátoch znamená nové trhy pre britské firmy.“

„Samotná britská vláda odhaduje, že každá britská domácnosť „zarobí“ ročne od 1500 do 3500 libier vďaka existencii jednotného trhu.“

Pokiaľ ide o nenávidenú európsku byrokraciu, Sikorski porovnáva 33 tisíc európskych úradníkov s pôsobnosťou pre celý kontinent s 82 tisíc zamestnancami jedného britského úradu („Her Majesty Revenue and Custom“) a 430 000 úradníkmi v Poľsku.

V kontexte vtipov o smerniciach určujúcich zakrivenie banánov šéf diplomacie vysvetľuje, že ide často nie o návrhy Komisie, ale o návrhy členských štátov, ktoré sa snažia chrániť svoje bývalé kolónie a ich národné produkty. V tejto súvislosti cituje prieskum House of Commons, podľa ktorého len 6,08 % primárnej a 14,1 % sekundárnej legislatívy prijímanej v Británii súvisí s implementovaním európskych pravidiel.

Ani argument o Komisii ako o bašte socializmu neobstojí pri opatreniach ako je Open Skies, boji proti národným monopolom a proti tomu, aby národní politici oslabovali pravidlá hospodárskej súťaže.

Na britských ostrovoch je tiež rozšírený názor, že invazívne sociálne opatrenia zabraňujú pracovitým Britom robiť viac ako lenivci na kontinente. Sikorski ponúka inú štatistiku: „Priemerný Poliak pracuje 40,5 hodín do týždňa, priemerný Grék 42. Priemerný Španiel 38,1. Celkový priemer EÚ je 37,2. Aký je britský priemer? 36,2.“

Britskí euroskeptici ponúkajú scenár nahradiť členstvo v EÚ vyjednaním dohody o voľnom obchode, ktorá by ponechala výhody členstva ale bez finančných a politických nákladov. Poľský minister tento plán nevidí realisticky.

„Hoci ste pre EÚ dôležitý trh s podielom asi 11 %, váš obchod s EÚ predstavuje 50 % vášho celkového obchodu. Neponúkam žiadnu cenu pre toho, kto uhádne, kto by mal v týchto rokovaniach navrch.“

Krajiny ktoré fungujú na podobnom systéme ako Nórsko či Švajčiarsko navyše zásadne prispievajú ku kohéznym nástrojom a prijímajú niektoré pravidlá bez toho, aby mali akékoľvek slovo pri formulovaní ich podoby.

Podľa Sikroskeho premiér David Cameron širšie súvislosti chápe a cituje jeho vyjadrenie: „Ak je vaša vízia Británie, že by sme sa mali stiahnuť a stať sa ejakým väčším Švajčiarskom, to by bolo úplné popretie národných záujmov.“

„EÚ je anglicky hovoriaca mocnosť. Jednotný trh bol britský nápad. Britská komisárka šéfuje našej diplomatickej službe. Ak by ste chceli, môžete viesť spoločnú obrannú politiku.“

„Ak to ale odmietnete, prosím, nečakajte, že Vám budeme pomáhať ničiť alebo paralyzovať EÚ. Nepodceňujte naše odhodlanie nevrátiť sa k politike 20. storočia“, poradil Britom Radoslaw Sikorski.