Prezident: EÚ rieši strategické otázky našej budúcnosti

Zdroj: MZVaEZ SR

Za posledné mesiace sa podľa prezidenta SR Andrej Kisku zásadným spôsobom zmenilo prostredie, v ktorom žijeme a ohrozenia, ku ktorým sa musíme postaviť. Povedal to na Hodnotiacej konferencii slovenskej zahraničnej a európskej politiky.

V tomto kontexte vyjadril pochybnosť, či na Slovensku stále existuje vnútropolitický konsenzus o základných otázkach zahraničnej politiky.

„Výsledkom zahraničnej politiky Slovenska je a bude nakoniec vždy až to, čo robia tí predstavitelia štátu, ktorí ju uskutočňujú,“ povedal prezident.

Dodal, že budúcnosť Ukrajiny je do veľkej miery aj budúcnosťou Slovenska a že udalosti posledného roka pripomenuli, že členstvo v Severoatlantickej aliancii neznamená len garancie bezpečnosti v zmysle princípu ‚všetci za jedného‘, ale že to znamená aj princíp ‚jeden za všetkých‘.

„Hovorím o tom preto, lebo Ukrajinu považujem za prioritu našej zahraničnej politiky z úplne rovnakých dôvodov, ako slovenská zahraničná politika považovala a naďalej považuje za prioritu svojej zahraničnej politiky západný Balkán,“ doplnil.

Praktická pomoc Ukrajine by mala byť podľa Kisku strategickou prioritou Slovenska a mali by sme mať  "trvalú ambíciu" hovoriť k tejto téme aj na celoeurópskej úrovni. Pripomenul tiež návrh, ktorý spolu s ministrom zahraničia Miroslavom Lajčákom predložili počas návštevy inštitúcií EÚ v Bruseli – zvážiť vytvorenie pozície osobitného splnomocnenca Európskej únie pre pomoc Ukrajine pri jej reformnom úsilí.

Podľa prezidenta v súčanosti vidíme zreteľnú snahu Ruska oslabovať jednotu členských štátov EÚ po tom, čo schopnosť únie aktívne reagovať na udalosti na Ukrajine "zaskočila" a "prekvapila mnohých mimo Únie".

„A tu je namieste tiež pripomenúť, že rozhodnutia Únie boli prijaté konsenzom a za účasti Slovenska a so súhlasom našej vlády.“ Schopnosť EÚ zachovať jednotu je podľa Kisku v záujme Slovenska.

Vyjadril silné presvedčenie, že „Európska únia predstavuje riešenie, a nie problém,“ pričom za zvlášť dôležité európske politiky označil jednotnú energetickú politiku, energetickú úniu a single digital market – jednotný digitálny trh.

„Prvá politika patrí medzi strategické otázky našej bezpečnosti. Druhá predstavuje obrovský potenciál aj pre slovenskú ekonomiku budúcnosti a pre celý región. V tom sa napríklad ukázala aj prezieravosť slovenského predsedníctva V4, ktoré túto agendu presadilo – a dnes môžeme za V4 presadzovať naše názory spoločne a účinnejšie,“ hovorí.

Stratégia zmeny štruktúry ekonomiky ‚From iron to silicon‘, podľa neho nie riešením na všetky domáce problémy a pre všetky regióny ale je to "správna cesta a správna voľba".