Klaus v USA: Euro je nebezpečné

Foto: Bertelsmann Stiftung (Flickr)

Veľkú časť zo svojej prednášky nazvanej „Európa, pomaly končiaca kríza a potreba nanovo sformulovať argumenty pre kapitalizmus“  venoval vysvetľovaniu rezervovaného postoja k politickej integrácii v Európe. Okrem iného konštatoval, že na základe svojich návštev v USA nadobudol pocit, že Američania európskej integrácii príliš nerozumejú v neposlednom rade aj preto, že "majú málo trpezlivosti s malými európskymi krajinami, ktoré si okrem toho často menia nie len svoje mená, ale aj veľkosť svojho územia".

Od prijatia Maastrichtskej zmluvy sa podľa Klausa užitočná európska integrácia v podobe ekonomickej liberalizácie zmenila na unifikáciu. Nezabudol pripomenúť, že ako posledná hlava štátu v Európe podpísal Lisabonskú zmluvu, ktorá Českú republiku „vracia späť do centrálne organizovaného a riadeného sveta, ktorého sme sa s takou radosťou pred rokmi zbavili“.

Fakt, že sa Česká republika stala „normálnou európskou krajinou – čokoľvek to slovo znamená“, je Pyrrhovo víťazstvo. Predovšetkým mu prekáža „masívne zavádzanie regulácie, nové sofistikované formy protekcionizmu a narastanie legislatívneho a regulačného obmedzovania biznisu“.

Malé a otvorené ekonomiky boli podľa českého prezidenta zasiahnuté krízou viac kvôli euru. „Politici a ekonómovia ako ja pochopili už dávno, že je myšlienka jednotnej európskej meny nebezpečným projektom, ktorý buď vyvolá ekonomické problémy alebo povedie k nedemokratickej centralizácii Európy“. Prezentácia eura ako nespornej výhody pre všetkých sa podľa neho nenaplnila. „Náklady na vytvorenie a udržovanie tejto (euro)zóny presahujú jej výnosy“.

Priznáva ale, že do jej existencie a úlohy cementu, ktorý stmeluje Európsku úniu na ceste k jej supranacionalite bolo investovaného už toľko politického kapitálu, že v predstaviteľnej budúcnosti euro zrušené nebude“. Bude podľa neho pretrvávať a cenou za to je nízky ekonomický rast.

K záveru prezentuje svoj súhlas s tvrdením, že je potrebné nanovo formulovať dôvody pre pretrvanie existencie kapitalizmu, ktorý ohrozujú „narastajúce zrastanie štátov a veľkých korporácií a štát blahobytu, ktorý expanduje ďaleko za úsilie o pomoc skutočne potrebným“.

Podľa informácií Associated Press mal v diskusii tiež povedať, že je za to, aby bol do Európskej únie prijatý akýkoľvek štát, pretože viac štátov znamená menej integrácie.