Komisia by rada zblížila novinárov s Barrosom

Nový systém by sa mal zaviesť pravdepodobne v októbri tohto roka. Viviane Redingová v liste zo začiatku týždňa (21. júla) popísala ďalších 13 opatrení, ktoré ako komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo plánuje.

Hoci novinári bežne sprevádzajú špičky svetovej politiky na ich zahrničných výjazdoch, s José Manuelom Barrosom cestovali len niekoľkokrát. Jamie Smyth, bývalý korešpondent denníka Irish Times, ktorý s predsedom Komisie vlani v júni cestoval na stretnutie G8 v L´Aquile na svoj blog napísal: „Sprevádzanie predsedu Komisie obnáša pravidelné brífingy s novinármi, ktorí sa od neho dozvedia aj nejaké informácie zo zákulisia rozhovorov politických lídrov“.

Redingová plánuje do leta predložiť niektoré nové pravidlá fungovania spoločných ciest politikov a novinárov a tiež navrhnúť finančné zaistenie celého systému. „Komisia sa postará o niektoré výdavky novinárov, ktorý Vás alebo iných komisárov budú sprevádzať“, napísala Barrosovi komisárka Redingová.

Predseda Komisie bude môcť po novom 24 hodín denne využívať služby dvoch pridelených fotografov a televízny štáb ho bude sprevádzať najneskôr od jari budúceho roku. Mediálny doprovod bude zabezpečený aj pri významných cestách radových komisárov, ako napríklad na plánovanej návštveve Olliho Rehna (komisár pre menové a hospodárske záležitosti) v Aténach.

Prítomnosť novinárov má predsedovi EK zabezpečiť publicitu. Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa totiž veľa pozornosti venuje dvom novým únijným predstaviteľom  – stálemu predsedovi Európskej rady a Vysokej predstaviteľke pre zahraničné veci. Celý plán je súčasťou širšej stratégie Európskej komisie, ktorá sa snaží posilniť globálnu úlohu EÚ. V nedávnom prejave Barroso povedal, že úlohou minulej Komisie bola predovšetkým ratifikácia Lisabonu a konsolidácia EÚ po rozšírení, zatiaľ čo úradujúci komisári sa budú snažiť o „globálnu Európu“.

V prvej Barrosovej komisii komunikácia s verejnosťou spadala pod samostatné portfólio, o ktoré sa starala Margot Wallström. Potom čo sa Barroso rozhodol zlúčiť agendu občianstvo a komunikáciu s verejnosťou do jedného portfólia sa mnohí obávali, že bude problematika odsunutá nabok. Viviane Reding, ktorá teraz za portfólio zodpovedá, na začiatku mandátu uisťovala, že komunikácia s verejnosťou zostane prioritou.

Únia sa v poslednej dobe snaží o skvalitnenie komunikácie s verejnosti na viacerých úrovniach. Nedávno prijala štyroch nových autorov prejavov, ktorí budú spolupracovať s tými súčasnými a navrhovať znenie zásadných textov (napríklad o Lisabonskej zmluve alebo ekonomickej kríze). Do tlačovej miestnosti v Berlaymontu (budova Európskej komisie), budú inštalovaná čítacie zariadenia, ktoré zjednodušia a sprofesionalizujú priebeh tlačových konferencií. Od začiatku budúceho roku bude tiež Komisia médiám poskytovať prepisy tlačových konferencií. Viviane Redingová tiež presadzuje zamestnanie 10-15 mediálnych expertov, ktorí by dohliadali na cielené používanie sociálnych sietí.