Komisia je so zmenami maďarského mediálneho zákona spokojná

foto: eurokomisárka pre Digitálnu agendu Neelie Kroes, zdroj: flickr, autor: Sebastiaan ter Burg

Komisárka zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila, že je „mimoriadne spokojná“, že maďarské orgány súhlasili so zemnou mediálneho zákona v štyroch bodoch. Ide o reakciu na list, ktorý Budapešť dostala od Komisie 21. januára.

Podľa hovorcu podpredsedníčky EK Kroesovej, Jonathana Todda, sa modifikácie týkajú jednak plnenia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a Charty základných práv (článok 11 – sloboda prejavu).

Komisia bude podľa jeho slov pozorne sledovať proces legislatívneho prijímania týchto zmien a ich následnú implementáciu.

V maďarskom zákone by sa mali upraviť nasledovné veci:

Neproporčná aplikácia pravidiel o vyváženosti informácií – maďarská vláda súhlasila, že nebudú tieto požiadavky uplatňovať na mediálne služby na požiadanie. Podľa Komisie išlo o neprimeranú požiadavku.

Udeľovanie pokút vysielateľom a vydavateľom, ktorí majú sídlo v iných krajinách – majitelia médií registrovaní v iných krajinách nemôžu byť pokutovaní za porušenie maďarského mediálneho zákona v ustanovení o podnecovaní k nenávisti.

Pravidlá o registrácii a autorizácii poskytovateľov mediálnych služieb – mediálne služby na požiadanie s vysielateľom sídliacim v Maďarsku či inom členskom štáte nebudú musieť prejsť schvaľovacím procesom.

Pravidlá proti urážkam osôb, menšín či majority –  zúženie na situácie podnecovania nenávisti a diskriminácie

Európsky parlament v diskusii v pléne na tému mediálneho zákona predovšetkým vyzdvihol fakt, že sa nijako neriešila politická kontrola nad hlavným mediálnym regulačným orgánom.

Maďarská opozícia zostáva skeptická

Neriešená politická kontrola prekáža maďarskej opozícii – Gergely Karácsony, podpredseda strany zelených v maďarskom parlamente tvrdí, že mediálny zákon je potrebné „poraziť trikrát“.

„Po prvé, odporom novinárskej obce a občianskej spoločnosti, po druhé procedúrou Európskej komisie na báze európskeho práva a po tretie ústavným súdom, pretože zákon je v rozpore s maďarskou ústavou.“

Zmeny vynútené Európskou Komisiou sú podľa neho dôležité, ale nedotkli sa najdôležitejších bodov, pretože ich európske smernice, na základe ktorých bol maďarský zákon posudzovaný, neobsahujú.

Kritizoval aj fakt, že vláda diskutovala o zmenách s Komisiou v tajnosti“.

Pozície

Predseda skupiny Socialistov a demokratov Martin Schulz: „Náš neúnavný tlak na maďarskú vládu aj Európsku komisiu priniesol prvé výsledky. Nakoniec musí pán Orbán čeliť holým faktom a vzdať to.

Na prvý pohľad sa udiala séria zmien, niektoré technického charakteru. Ale ďalšie dôležité zmeny, ako zloženie mediálnej rady, sú stále otvorené. Odpoveď komisárky Kroesovej na tieto otázky zďaleka nebola uspokojivá“, povedal Schulz.

„Stále musíme text pozorne analyzovať. Sloboda médií je pre skupinu Socialistov a demokratov veľmi dôležitá a urobíme všetko čo je v našich silách, aby sme ju ochránili.“

Predseda skupiny európskych ľudovcov a v Európskom parlamente, Joseph Daul vyhlásil: „Konzultácie o mediálnom zákone medzi maďarskou vládou a Európskou komisiou sa dnes úspešne uzavreli. Kritizované body sa vyjasnili a maďarská vláda spraví požadované úpravy v nadchádzajúcich dňoch. Komisia oznámila, že tieto úpravy zabezpečia, že zákon zodpovedá európskemu právu vrátane Chaty základných práv.“

„Táto situácie len dokazuje, že vlna politických útokov na zákon bola prehnaná a neoprávnená.“

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá mala k mediálnemu zákonu výhrady tvrdí, že zmeny by mali odrážať aj jej požiadavky. „Ak sa maďarská vláda chystá zmeniť zákon mala by to urobiť aj s ohľadom na záväzky voči OBSE, ako je pluralizmus médií a slobodný tok informácií“, povedala Dunja Mijatovic, zodpovedná za slobodu médií pre Reuters.

Predmetom kritiky OBSE bol predovšetkým mediálny regulačný orgán, ktorý je zložený výlučne z členov podporovaných vládnou stranou Fidesz.