Komisia navrhla fond pomoci chudobným

Zdroj: TASR/AP Photo/Petros Giannakouris

Podľa návrhu nového viacročného finančného rámca, ktorý v júni 2011 predložila Európska komisia, by vo fonde malo byť 2,5 miliardy eur na obdobie 2014 – 2020.

Členské štáty by prostriedky mohli využiť v rámci národných operačných programov na financovanie projektov zameraných na poskytovanie potravín najodkázanejším osobám či tovarov základnej potreby (topánok, hygienických potrieb) bezdomovcom a deťom v hmotnej núdzi.

„Na európskej úrovni potrebujeme nové mechanizmy solidarity a náležité zdroje, prostredníctvom ktorých sa bude poskytovať pomoc odkázaným a chudobným ľuďom, ktorí často žijú v situácii skutočnej sociálnej tiesne. To je účelom Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám, ktorý bol dnes schválený,“ vyhlásil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso.

Krajiny by sa na financovaní podieľali na úrovni 15 % a fond by kryl 85 % výdavkov. Kritériá prideľovania pomoci by boli v kompetencii štátov či partnerských organizácií, ktoré budú v poskytovaní pomoci hrať zásadnú úlohu. Vo väčšine prípadov pôjde o mimovládne organizácie. Mali by byť zodpovedné za poskytovanie materiálnej pomoci, ale tiež za činnosti zamerané na sociálne začlenenie.

 „Navrhovaný nový fond by predstavoval hmatateľnú pomoc v záujme začlenenia najzraniteľnejších obyvateľov Európy do spoločnosti. Bude konkrétnym prejavom solidarity EÚ s tými najslabšími, ktorí boli najviac postihnutí hospodárskou a sociálnou krízou. Dúfam, že členské štáty a Európsky parlament prijmú tento návrh a tomu zodpovedajúci rozpočet rýchlo, aby sa podpora bezodkladne dostala k tým, ktorí ju potrebujú,“ reagoval komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.