Komisia nevie, koľko bude nadsluhovať

Zdroj. Flickr

Pozadie

O možnosti flexibilne predĺžiť mandát Európskej komisie (EK), ak si to bude vyžadovať situácia s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, hovoril v októbri v rozhovore pre EurActiv.sk expert na inštitúcie EÚ Azelio Fulmini:

„S vysokou pravdepodobnosťou nebude možné mať v Írsku druhé referendum pred voľbami do Európskeho parlamentu. To znamená, že voľby sa budú konať podľa zmluvy z Nice. To predstavuje určité problémy pre nominovanie Komisie, ale existuje možnosť predĺžiť mandát Komisie až do obdobia, kedy Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Nová Komisia by mohla byť potom vymenovaná podľa pravidiel Lisabonu.“

Odvtedy sa začali opakovane objavovať špekulácie o zotrvaní súčasnej Komisie, naposledy denník European Voice napísal, že predseda EK José Manuel Barroso inštruoval svojich ľudí, aby boli pripravení na predĺžený pobyt v Bruseli.

Klasický postup pri výmene európskej exekutívy by bol nasledovný: voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať začiatkom júna. Následne by mala Európska rada nominovať nového predsedu Komisie, o ktorom sa predpokladá, že to bude opäť Barroso. Parlament by mal odobriť výber Rady v júli. Od toho momentu až do októbra prebieha výber komisárov a ich vypočúvanie v Parlamente (tzv. híringy). Nová Komisia by mala nastúpiť do úradu 1. novembra 2009.

Otázky

V Bruseli sa ale predpokladá, že tentokrát sa s celým procesom bude čakať na výsledky írskeho referenda, ktoré sa očakáva najskôr v októbri tohto roka. „Už dnes je jasné, že súčasná Komisia, ak sa má naozaj konať írske referendum ešte tento rok, skončí najskôr koncom novembra alebo decembra,“ uvádza zdroj blízky EK. 

V najlepšom prípade sa celý proces menovania Komisie posunie len o mesiac, keďže vypočutie nových komisárov by v prípade kladného výsledku referenda v Írsku mohlo prebehnúť v novembri.

V procese je ale oveľa viac neznámych. Nevie sa, koľko bude trvať, kým budú ratifikačné dokumenty uložené v Ríme a to vrátane ostatných, ktoré ešte chýbajú – z Českej republiky (ešte sa Lisabonskou zmluvou nezaoberal Parlament), z Poľska (chýba podpis prezidenta) a z Nemecka (Lisabonskou zmluvou sa zaoberá ústavný súd).

Otázkou tiež je, ako dlho bude členským štátom trvať, kým sa dohodnú na rozdelení portfólií a ako sa k celému procesu formovania Komisie postaví Európsky parlament.  

V prípade záporného výsledku referenda budú musieť nasledovať bolestivé vyjednávania o znížení počtu komisárov zo súčasných 27. Tu zase existuje „elegantné“ riešenie, o ktorom tiež hovoril Fulmini – mať 26 člennú Komisiu s 27. členom z 27. štátu, ktorý bude vysokým predstaviteľom v Rade a bude sa zúčastňovať na stretnutiach Komisie bez hlasovacieho práva.

Pri zvážení všetkých premenných sa v Komisii očakáva, že sa bude v rámci súčasného mandátu nadsluhovať v časovom rozpätí 2 mesiace až pol roka, uzatvára zdroj z Európskej komisie.