Komisia obhajuje štedré odstupné pre komisárov

Diskusiu rozprúdili noviny Financial Times Deutschland, ktoré uverejnil článok o mesačných bonusoch, ktoré sú komisárom vyplácané dlhé obdobie po vypršaní mandátu.

Komisia následne zverejnila zoznam tých, ktorý takýto príjem z Komisie v tomto čase poberajú. Okrem troch sú na ňom všetci jej bývalí členovia, pričom výška príjmu plynúceho z EK sa pohybuje medzi 40 až 55 % ich mesačného platu počas vykonávania funkcie v závislosti od dĺžky doby, ktorú ju zastávali.

Plat člena Európskej komisie je pred zdanením 20 tisíc eur, podpredsedovia dostávajú 22 500 eur.  

Jedinými bývalými komisármi, ktorí už nie sú na výplatnej páske Komisie sú Margot Wallström (Švédka, zodpovedná bola za komunikáciu), Günter Verheugen (Nemec, viedol portfóliá rozširovanie, neskôr podnikanie a priemysel) a Benita Ferrero-Waldner (Rakúšanka zodpovedná v bývalej Komisii za vonkajšie vzťahy, susedskú politiku, neskôr aj obchod).

Bonusy naopak stále poberajú Stavros Dimas , Danuta Hübner , Joseph Borg , Dalia Grybauskaitė , Ján Figel’ , Markos Kyprianou , Jacques Barrot , Franco Frattini , Paweł Samecki , Louis Michel , László Kovács , Vladimir Špidla , Mariann Fischer Boel , Charlie McCreevy , Peter Mandelson , Meglena Kuneva a Leonard Orban .

Niektorí z nich sú pritom na vysokých postoch v domácej politike. Litovčanka Dalia Grybauskaitė bola zvolená za prezidentku svojej krajiny, Franco Frattini je talianskym ministrom zahraničných vecí, Ján Figeľ je slovenským ministrom dopravy, atď.

Bývalý komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy pracuje pre leteckého nízko nákladového dopravcu Ryanair, Megelena Kuneva je jediná, ktorá stále pracuje pre Komisiu ako politický poradca pre komisára pre dopravu Siima Kallasa.

Nárok sa tento preklenovací príjem majú exčlenovia Komisie tri roky. Má im pomôcť pri návrate na pracovný trh a k zachovaniu nezávislosti, pričom m,á zabrániť tomu, aby boli nútení prijať akúkoľvek pracovnú ponuku, vysvetľuje Komisia.  

Napriek tomu ale nie je celkom jasné, prečo tento príspevok poberajú aj komisári, ktorí už svoje uplatnenie našli, o to viac, že v niektorých prípadoch tieto posty – ako napríklad úrad prezidenta či ministra nie sú – minimálne čo sa prestíže týka – o nič horšie.

Podmienka je nastavená tak, že vyplácanie peňazí pokračuje aj v prípade, že celkový príjem z nového zamestnania neprevyšuje ich plat z pôsobenia v Komisii. Podobný je systém aj pri sudcoch Súdneho dvora EÚ.

Je však možné, že aj tí komisári, ktorí peniaze z Komisie už nepoberajú by sa na ne kvalifikovali, ak by chceli. Margot Wallström bola menovaná prvou špeciálnou vyslankyňou OSN pre problém sexuálneho násilia v konfliktoch a Benita Ferrero Waldner sa stala členkou dozornej rady v nemeckej zaisťovacej spoločnosti Munich Re.

Komplikovanejšia situácie je ohľadom Güntera Verheugena, keďže ten ešte len čaká na potvrdenie z Európskej komisie, že jeho nové pôsobenie nie je v rozpore s pravidlami správania sa európskych komisárov (Code of Conduct, 2004) .

Bývalý komisár pre rozširovanie a neskôr pre podnikanie a priemysel založil konzultačnú spoločnosť zameranú na lobingové aktivity nazvanú „The European Experience Company“, čo mnohých privádza k záveru, že ide o jasný príklad konfliktu záujmov.

Pravidlá správania sa Európskej komisie hovoria, že bývalí eurokomisári nesmú prijať žiadnu pozíciu, ktorá súvisí s ich bývalým portfóliom (portfóliami) minimálne počas obdobia jedného roka po odchode z Komisie.

Z vysvetlení hovorcu EK vyplýva, že Verheugen požiadal etický výbor EK o stanovisko, či je jeho nové pôsobenie kompatibilné s pravidlami správania sa až ex post. Vie sa len toľko, že tento výbor zatiaľ nezaujal stanovisko.