Komisia odhalila pracovný program na rok 2010

Komisia zdôraznila štyri hlavné línie svojej päťročnej práce:

  • Zmierňovanie krízy a udržanie sociálne-trhovej ekonomiky v Európe
  • Budovať agendu občanov, ktorá ich dáva do stredu pozornosti
  • Rozvoj ambicióznej a koherentnej vonkajšej agendy s globálnym presahom
  • Modernizovanie nástrojov EÚ a spôsobov práce

Rast a pracovné miesta

Význam, aký Komisia prisudzuje boju proti kríze vo svojom dlhodobom pracovnom programe potvrdzuje očakávania, že recesia v Európe môže byť dlhodobá, predovšetkým na poli zamestanosti.

Ako dlhodobú víziu ponúkla Komisia stratégiu EÚ 2020 pre “chytrý, udržateľný a inkluzívny rast”, ktorá má ale zatiaľ len čiatsočnú podporu európskych lídrov.

V snahe sledovať ciele stratégie pride Komisia s návrhym v oblasti vzdelávania, boja proti klimatickým zmenám, energetiky, penziách, zamestnanosti a sociálnej inklúzii.

Prvé opatrenia, ktoré by mali byť prezentované v roku 2010 sa týkajú hlavne jednotného trhu EÚ a reforme finančného sektora. Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier plánuje predložiť legislatívne návrhy – medzi iným – pre trh s derivátmi (do leta), pre swapy úverového zlyhania a o kapitálových požiadavkách (do konca roka).

Komisia plánuje v nasledujúcich mesiacoch navrhnúť sytém posilnenej koordinácie a dohľadu nad hospodárskymi politikami krajín eurozóny a možnosť založiť fond na záchranu bánk. 

Pokiaľ ide o sociálne otázky spojené s ekonomickou krízou, Brusel navrhne agendu pre nové zručnosti a pracovné miesta, zameranú na posilnenie pracovnej mobility a Európskej platfomy pre boj s chudobou.

Obchod a úloha EÚ vo svete

So vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti sa očakáva posilnenie úlohy EÚ ako globálneho hráča, hlavne prostredníctvom funkcie vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci za pomoci novej diplomatickej služby.

Komisia tvrdí, že je odhodlaná pokúsiť sa posilniť EÚ nie len ako politickú moc, ale aj ako ekonomický blok, ktorý by mal byť schopný čeliť finančným a ekonomickým výzvam.

“Jedným z kľúčových ponaučení z globálnej krízy je, že veľkosť EÚ a eurozóny ovplyvňuje globálne politické odpovede”, uvádza sa v pracovnom programe Komisie. Brusel “navrhne konsolidovanie európskeho zastúpenia pri finančných inštitúciách”.

"Počas nadchádzajúcich rokov Komisia navrhne trojstupňový prístup na zvýšenie efektívnosti eurozóny a zastúpenia pri Medzinárodnom menovom fonde a Svetovej banke.”

Vysoko medzi prioritami figuruje aj obchod. Jeho stratégia pre obdobie do roku 2020 sa očakáva na jeseň. Cieľom je “pokračovať s prácou smerom k zredukovaniu bariér medzinárodných tokov obchodu a investícií."

Ukončenie kola rokovaní z Doha a otvorenie nových globálnych rokovaní o “sektoroch budúcnosti” ako napríklad high-tech, environmentálne technológie a medzinárodná štandardizácia budú pre ciele stratégie kľúčové.

Pozície

Návrhy Komisie v sociálnych otázkach Európsku socialistickú stranu nepotešili. “Komisia sa nevenuje vážnym dôsledkom krízy na pracovné miesta, sociálnu ochranu a inklúziu. Necitlivé exit stratégie povedú k strate 4,5 milióna pracovných miest. Toto je viac program na odstránenie pracovných miest, ako pracovný program”, komentoval líder európskych socialistov Poul Nyrup Rasmussen.

„Najdôležitejšou vecou je návrat k politike vytvárania pracovných miest, pokračovanie s prácou na regulácii finančných trhov, stabilizácii eura a zabezpečiť, aby bolo Európu počuť a aby bola rešpektovaná vo svete“, povedal na margo programu Komisie predseda najväčšej frakcie v Európskom parlamente (EPP) Jospeh Daul.