Komisia odmietla občiansku iniciatívu o jadre

Vo svojom zdôvodnení sa Komisia odvoláva na zmluvu o Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu (Euroatom) o podpore jadrovej energii. Tvrdí, že je v rozpore s touto zmluvou využiť občiansku iniciatívu proti jadrovej energii. je to prvá predložená inciatíva, ktorá bola odmietnutá. Komisia už medzičasom od 1. apríla 2012 zaregistrovala šesť rôznych iniciatív občanov.

Nemecká federácia pre ochranu životného prostredia a prírody (BUND) chcela spolu s environmentálnymi organizáciami v 11 členských krajinách  zbierať podpisy odporcov jadrovej energie. Federácia teraz tvrdí, že podrobí odmietavé stanovisko právnej analýze.

„Je to jednoducho nesprávne“, hovorí Thomas Alge, právny expert  rakúskych environmentálnych organizácií.

„Žiadosť v protijadrovej občianskej iniciatíve sa vzťahuje na tie aspekty, ktoré spadajú pod Lisabonskú zmluvu. To znamená, že požiadavka je jasne v sfére právomocí Komisie a preto môže byť aj predmetom Európskej občianskej iniciatívy v mene občanov, ktorých táto otázka trápi“, dodal.

Podľa Algeho iniciatíva žiadala Komisiu, aby vypracovala scenáre a kritériá pre zatvorenie jadrových zaradení  Európe, pričom tento krok má zabezpečiť bazálnu ochranu životného prostredia  – princípom prevencie – a základné ľudské práva, ktoré sú tiež súčasťou Lisabonskej zmluvy.

Skupina, ktorá sa zameriava na propagáciu Európskej občianskej iniciatívy ako nástroja na ovplyvňovanie rozhodovania v EÚ žiada väčšiu u transparentnosť v procese registrácie nových iniciatív, keďže dôvodov, pre ktoré môže byť EOI odmietnutá je viacero. Zamietnutie sa predpokladá v prípade, že je v rozpore s hodnotami EÚ, ak nespadá do kompetencie Komisie, alebo ak „predstavuje zjavné zneužitie práva, je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca“.

Podľa nášho názoru sú tieto pravidlá príliš vágne a umožňujú Komisii nezaregistrovať iniciatívy, bez toho, aby boli podrobne preskúmané už v tomto rannom štádiu“, tvrdí ECI Campaign group.

Európska komisia avizovala, že nezaregistruje iniciatívy, ktoré navrhujú zmenu zmlúv EÚ.