Komisia odmietla zaregistrovať občiansku iniciatívu „Stop TTIP“ neprávom

Stop TTIP

zdroj: TASR

V júli 2014 predložil občiansky výbor Európskej komisii žiadosť o registráciu návrhu európskej občianskej iniciatívy „Stop TTIP“. Iniciatíva Komisia vyzývala, aby odporučila Rade zrušiť mandát, ktorý dala Rada Komisii na rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) s USA, a aby neuzavrela rokovania o podobnej dohode s Kanadou (CETA).

V septembri 2014 však Komisia iniciatívu odmietla zaregistrovať. Odvolala sa na to, že návrh nespadá do jej právomocí, podľa ktorých môže predkladať návrh právneho aktu Únie na účely presadzovania Zmlúv.

Poverenie mandátom podľa Komisie nie je právnym aktom, pretože má len prípravnú povahu, a nemá účinky voči tretím osobám.

Podľa Všeobecného súdu EÚ je to inak. Zásada demokracie a cieľ posilnenia demokratického fungovania Únie „nútia prijať výklad pojmu právny akt zahŕňajúci právne akty, akým je rozhodnutie o začatí rokovaní na účely medzinárodnej zmluvy, ktorá … nepopierateľne vedie k zmene právneho poriadku Únie.“

Súdny dvor nesúhlasil ani s argumentom Komisie, že by šlo o neprimeraný zásah do prebiehajúceho legislatívneho postupu.

Rozhodnutie súdu znamená, že rozhodnutie o neprijatí iniciatívy je neplatné. Komisia by mohla prijať nové rozhodnutie, ktorým iniciatívu zaregistruje. Tá by mohla začať zbierať podpisy, a pri dosiahnutí dostatočného počtu – milión v minimálne tretine štátov – by Komisia rozhodla, či iniciatíve vyhovie, alebo nie. V oboch prípadoch by musela svoje rozhodnutie zdôvodniť.

https://euractiv.sk/analyzy/analyzy/europska-obcianska-iniciativa-neposilnila-demokraciu-v-eu/

Otázka je, aké by boli následky, ak by aj Komisia iniciatívu prijala. O TTIP sa formálne stále rokuje, hoci politicky je projekt v slepej uličke minimálne od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

CETA bola, naopak, podpísaná, a v súčasnosti prechádza procesom ratifikácie. Ten by mohol na národnej úrovni naraziť na problémy, dohoda sa však bude predbežne uplatňovať aj napriek tomu.