Komisia oznámila priority na rok 2007

 

Krátka správa

Pracovný program Komisie definuje zoznam 21 strategických iniciatív, i hlavné politický kroky, ktoré majú byť prijaté v roku 2007. Komisia tvrdí, že program posunie stratégiu zjednodušenia regulácie do novej fázy tým, že identifikuje iniciatívy na zjednodušenie i úplné stiahnutie časti zatiaľ neprijatých regulácií. Po prvý krát je v programe zahrnutý aj zoznam priorít komunikácie s občanmi.

Hlavnými prioritami pre rok 2007 sú:

  • energetika: bude vydaný prvý európsky Strategický energetický prehľad,
  • Zelená kniha o klimatických zmenách a perspektívach spolupráce po roku 2012,
  • modernizácia európskeho hospodárstva,
  • lepšie riadenie migračných tokov,
  • Biela kniha o zdravotnej stratégii.
  • strategický návrh pre oblasť sociálnych služieb,
  • pravidelný ročný dokument o stratégii rozširovania
  • obnovená stratégia prístupu na trh,
  • posilnenie Susedskej politiky,
  • pokrok v rokovaniach s hlavnými strategickými partnermi ako Rusko, Čína a Ukrajina.

EurActiv bude sledovať reakcie aktérov na ohlásený strategický program.