Komisia predpovedá Slovensku najvyšší ekonomický rast z krajín V4

Hospodárstvo eurozóny je tento rok na dobrej ceste dosiahnuť najrýchlejšie tempo rastu za posledné desaťročie. FOTO: Pixabay.

Európska komisia dnes prezentovala jesennú hospodársku prognózu pre nadchádzajúce obdobie. Tempo hospodárskeho rastu eurozóny by podľa nej malo dosiahnuť desaťročné maximum.

Dva roky od vyrovnaného rozpočtu

Slovensko je jedinou krajinou Európskej únie, kde sa očakáva výrazné zrýchľovanie rastu aj v nasledujúcich rokoch, a to na 3,8 percenta v roku 2018 a 4 percentá v roku 2019. Okrem nás dosiahnu  štvorpercentý rast v roku 2019 iba dve ďalšie krajiny EÚ: Rumunsko a Malta.

Som rád, že Európska komisia má rovnakú optiku ako my a potvrdila naše očakávania. Patríme medzi krajiny so zdravými verejnými financiami a verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej“, uviedol minister financií Peter Kažimír.

K hospodárskemu rastu najviac prispieva súkromná spotreba, rast zamestnanosti, nízke ceny úverov a rast reálnych miezd.

Európska komisia pre Slovensko zároveň predpovedá pokles deficitu verejných financií ako i hrubého verejného dlhu. Saldo verejných financií za rok 2017 by malo byť na úrovni 1,6 percenta HDP, v roku 2018 na úrovni jedného percenta a v roku 2019 by sa už výdaje rozpočtu mali výrazne priblížiť výške jeho príjmov.

HDP SR

Jesenná hospodárska prognóza. Zdroj: Európska komisia

Naše verejné financie smerujú k vyrovnanému hospodáreniu. V roku 2020 by tak hodnota deficitu mala byť po prvýkrát v histórii na nule“, dodal šéf rezortu financií Peter Kažimír.

Dlh verejnej správy by sa mal podľa Komisie a Ministerstva financií  dostať v roku 2018 pod hranicu 50 percent . To je výrazne pod hodnotou 60 percent, ktorú požaduje Pakt stability a rastu. Nižšie záväzky verejného sektora budú mať len štyri krajiny eurozóny a deväť krajín celej Európskej únie.

Výrazné ekonomické oživenie sa podľa Komisie prejaví na raste zamestnanosti a miezd naprieč všetkými sektormi. Očakáva postupný pokles miery nezamestnanosti na úroveň siedmych percent do roku 2019 pri päť percentnom nominálnom náraste miezd.

Rast vo všetkých členských krajinách

Hospodárstvo eurozóny je podľa prognózy na najlepšej ceste dosiahnuť najrýchlejšie tempo rastu za posledných desať rokov. Rast hrubého domáceho produktu sa odhaduje na 2,2 percenta, čo je podstatne viac ako číslo 1,7 percenta, ktoré predpokladala jarná prognóza. Očakávania zrejme prekoná aj hospodársky rast (2,3 percenta) celého európskeho bloku.

„Ekonomika EU celkovo funguje dobre. Hospodrársky rast a tvorba pracovných mies sú solídne, investície sa zotavujú a schodok verejných financií i verejný dlh sa postupne znižujú. Objavujú sa tiež známky obnovenia konvergecie v oblasti reálnych príjmov,“ vyhlásil pri predstavení prognózy eurokomisár pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis.

HDP EU

Najväčšími výzvami eurozóny podľa eurokomisára pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierra Moscoviciho ostávajú vysoké miery zadĺženia a neobvykle nízky rast miezd.

Hlavný zdroj rastu Komisia vidí v spotrebe domácností, klesajúcej nezamestnanosti ako i silnejšom celosvetovom ekonomickom raste. Priaznivé finančné podmienky mali spolu s klesajúcou mierou neistoty priaznivý vplyv aj na nárast investícií.

Európska komisia očakáva, že rast v eurozóne bude pokračovať aj v roku 2018 (2,1 percenta) a s miernym spomalením i v roku 2019 (1,9 percenta).

Rekordné sú tiež predpovede miery nezamestnanosti za rok 2017. Európska komisia očakáva jej priemernú hodnotu 9,1 percenta, čo je najnižšia úroveň od roku 2009. Pokles počtu nezamestnaných má pritom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Podľa Komisie bude v roku 2019 bez zamestnania v priemere 7,9 percenta obyvateľov členských krajín.

Moscovici tiež pripomenul výrazný posun v konsilidácii verejných financií. Komisia očakáva priemerný rozpočtový deficit v roku 2017 na úrovni 1,1 percenta HDP, čo je najnižšie číslo za poslednú dekádu. Pomer schodku k HPD by do roku 2019 mal klesnúť až na úroveň 0,8 percentam, zatiaľ čo miera zadĺženia by podľa prognózy mala klesnúť na 85,7 percenta HDP.