Komisia predstavuje priority v oblasti spravodlivosti

foto: Prisťahovalec stojí pred policajtmi počas protestu, Taliansko. Zdroj: TASR

Medzi približne dvadsiatimi oblasťami, ktoré chce Komisia v najbližších rokoch prioritizovať sú imigrácia, ochrana údajov či bezpečnosť a občianske práva. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström pritom ako kľúčové oblasti imigrácie špecifikovala pravidiel pre uchádzačov o azyl a sezónnych pracovníkov.

Veľkému návalu imigrantov prichádzajúcich z oblasti južného a východného Stredozemného mora prichádzajú najmä do Talianska, Španielska a na Maltu, ktoré zároveň reprezentujú vonkajšiu hranicu EÚ. Ostatné členské krajiny by im preto mali pomôcť znášať časť nákladov v tejto oblasti, tvrdia.

V svetle návrhu Európskej komisie zo septembra 2009 Malmström prisľúbila, že sa bude venovať tejto myšlienke zdieľania bremena, hoci konkrétne akcie sa uskutočnia až v dlhšom časovom horizonte.

„Európa musí konať spoločne v oblasti imigračných a azylových politík,“ napísala eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Reding spolu s Malmströmovou. „Chceme sa vyvarovať situácii, v ktorej ľudia chodia z jednej krajiny do druhej a nakupujú najzhovievavejšiu azylovú politiku,“ tvrdia eurokomisárky.

V roku začne EK „s revíziou národných azylových systémov členských štátov a identifikovaním záležitostí spojených s kapacitami, ktoré členským štátom umožnia podporovať jeden druhého pri budovaní ďalších kapacít,“ píše sa v správe, ktorú dnes zverejnila Komisia.

Nový návrh o „spoločnom procese pri posudzovaní žiadostí o azyl“, zameraný na vzájomné uznávanie práv utečencov, nebude hotový do roku 2014. Švédska eurokomisárka ale tento rok predstaví legislatívny návrh na reguláciu vstupu sezónnych migrantov z tretích krajín do Európy.

„Rozhodnutia členských štátov ohľadne práv občanov tretích krajín by mohli ovplyvniť ďalšie členské štáty a spôsobiť pokrivenie migračných tokov,“ spomína sa ďalej v správe Komisie. „To je dôvod, prečo potrebujeme celoeurópsku legislatívu upravujúce podmienky vstupu a pobyt pre sezónnych zamestnancov tretích krajín“.

Ochrana údajov

Eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Reding bude zároveň tlačiť na revíziu smernice EÚ o ochrane údajov, ktorá pochádza z roku 1995 a nezohľadňuje preto vývojové trendy. Očakáva sa, že nová smernica sa dotkne najmä sociálnych sietí, vyhľadávačov či internetových inzerentov a jej cieľom bude zvýšená ochrana práv občanov.

Jedným z kľúčových bodov agendy Komisie v oblasti ochrany údajov bude aj výmena informácií medzi EÚ a Spojenými štátmi. V súčasnosti už prebiehajú vyjednávania v citlivých oblastiach ako bankové údaje (SWIFT), či údaje o leteckých pasažieroch. Cieľom EK je uzavrieť s Washingtonom „zastrešujúcu dohodu“ o ochrane údajov definujúcu spoločné princípy, podľa ktorých budú obe strany v nasledujúcich rokoch postupovať.

Bezpečnosť

Tento rok zverejní Komisia komuniké, kde  plánuje „definovať komplexnú stratégiu vnútornej bezpečnosti zameranú na posilnenie spolupráce v oblasti manažmentu hraníc, ochrany občanov, manažovania prírodných a iných katastróf, a zároveň kooperácie polície a trestných súdov,“ píše sa v správe EK.

Nová agenda je kľúčovou prioritou eurokomisárky Cecilie Malmström, ktorá tiež zamýšľa spraviť z krádeže identity trestný čin- táto záležitosť totiž predstavuje rastúcu hrozbu bezpečnosti v Európe a vo svete. Legislatívny návrh v tejto otázke sa má zverejniť v roku 2012.

Občianske práva

Eurokomisárka Redingová už navrhla jasnejšie pravidlá pre cezhraničné rozvody, ktoré majú zabrániť „kupčeniu s miestom rozvodu“ a prispieť k zlepšeniu občianskych práv. Zlepšiť sa má aj situácia v oblasti násilia páchaného na ženách, práv obetí, či ochrany detí.

„Ľudia sa pýtajú otázky z bežného života, riešia praktické problémy: ako sa uznávajú dokumenty potrebné na manželstvo alebo adopciu, ako jednať s dôchodkami a poslednými vôľami a čo robiť s poistením ak sa im stala nehoda počas dovolenky,“ píšu eurokomisárky.

Medzi najdôležitejšími prioritami však nie je ani zmienka o zlepšení práv homosexuálnych partnerov. Tejto téme sa poslanci pri prvom hlasovaní o Štokholmskom programe minulý november tiež vyhli. Vzájomné uznávanie registrovaných partnerstiev tak zatiaľ v Európe ostáva hudbou budúcnosti. „V tomto okamihu to nie je priorita,“ povedal predstaviteľ EÚ.