Komisia pripravuje základy novej podoby eurozóny

zdroj:euractiv.com

Eurozónu čaká v najbližších mesiacoch niekoľko zásadných výziev.  Uplatňovanie podmienok tretieho záchranného programu v Grécku, ekonomické dôsledky utečeneckej krízy, dokončenie bankovej únie a finančná nestabilita Číny a ostatných formujúcich sa trhov. Toto všetko môže spomaliť rozpačité ekonomické oživenie eurozóny.

Napriek nie práve najpriaznivejším vyhliadkam, 19 členov eurozóny vníma, že nastal správny čas na rozsiahle zmeny hospodárskej a menovej únie (HMÚ).

Zdroj z prostredia inštitúcií EÚ pre EurActiv potvrdil, že medzi členskými štátmi existuje politická vôľa diskutovať o prehĺbení integrácie eurozóny. Toto presvedčenia panovalo aj počas posledného stretnutia Euroskupiny, teda ministrov financií štátov eurozóny (12. septembra).

Posun do ďalšej fázy integrácie eurozóny by mohol zahŕňať aj zmenu zmluvy o EÚ. Komisia pri tejto príležitosti pripravuje dlhodobé reformy.

Podpredseda Európskej komisie pre euro a sociálny dialóg, Valdis Dombrovskis, informoval, že v tejto chvíli sa formuje expertná pracovná skupina. Jej úlohou má byť príprava Bielej knihy o druhej fáze reformy HMÚ. Jej základnú podobu predstavila správa piatich prezidentov z júna tohto roka.

Biela kniha by mala obsahovať konkrétne reformy smerujúce k prehĺbeniu eurozóny po roku 2017. Medzi reformami by mala byť aj nová podoba Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), nazývaného aj trvalý euroval.

Podľa zdroja z prostredia EÚ, Komisia práve diskutuje o zložení a mandáte expertnej skupiny. Hoci detaily sú stále nejasné, skupina by mala zahŕňať nielen zástupcov Komisie, ale aj iných inštitúcií a zrejme aj členských štátov.

Svoju prácu by mali experti ukončiť do roku 2017.

Očakávaný obsah balíčka

Medzi prioritami je aj vytvorenie rozpočtového vankúša na pohltenie veľkých makroekonomických šokov, čím by sa eurozóna mala stať odolnejšou. V diskusiách sa tento návrh zjednodušene označuje ako rozpočet eurozóny.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker tiež presadzoval vytvorenie jednotného európskeho zabezpečenia v nezamestnanosti. Správa piatich prezidentov však napokon uvádza len to, že  „konkrétna podoba takéhoto stabilizačného mechanizmu si vyžaduje dôkladnejšie prepracovanie“. Mali by sa ním zaoberať odborníci.

Správa predpokladá, že po tom, čo sa eurozóna stane skutočnou menovou úniou, vznikne spoločné ministerstvo financií. Malo by zjednotiť rozhodovací proces a zvýšiť mieru zdieľania rizika.

Osud hospodárskej a menovej únie určí práve výsledok diskusií medzi zástancami zdieľania rizika a tými, ktorí presadzujú iba posilnenie kontroly nad národnými ekonomikami. Dombrovskis zdôrazňuje, že pre úspech balíka reforiem bude dôležité nájsť správnu rovnováhu.

Menšie zmeny v dohľadnej dobe

Paralelne s dlhodobejšími zmenami dokončuje Komisia svoje návrhy, ako zefektívniť uplatňovanie súčasných pravidiel fungovania eurozóny.

Ide o prvú fázu prehlbovania integrácie eurozóny, o ktorej hovorí správa piatich prezidentov. Balíček návrhov v rámci „prehlbovania za pochodu“ by mala Komisia predstaviť v druhej polovici októbra.

Zrejme bude obsahovať aktivity na posilnenie vonkajšej prezentácie eurozóny, najmä v rámci Medzinárodného menového fondu, prepracovanie európskeho semestra a prehodnotenie fiškálnych a makroekonomických pravidiel, aby získali viac sociálneho rozmeru.

Medzi návrhmi sa očakáva aj vytvorenie systému orgánov pre konkurencieschopnosť či poradnej Európskej rozpočtovej rady, ktorá by mala koordinovať národné rozpočtové rady. Okrem toho komisia zrejme predstaví aj svoju víziu európskeho mechanizmu garancie vkladov.

Dombrovskis pripúšťa, že garancia vkladov je kontroverzným aspektom reformy eurozóny. Pre Nemecko je neprípustná, kým členské štáty celkom nezavedú systém ozdravenia bánk a riešenia krízových situácií.

Eurokomisár  Dombrovskis však napriek odporu zo strany Berlína vyhlásil, že európska garancia vkladov je „dôležitým prvkom, ktorý v bankovej únii chýba.“