Komisia slovenský návrh Partnerskej dohody uznala ako prijateľný

Foto: www.mmisso.com

Slovensko svoj prvý návrh Partnerskej dohody predložilo Európskej komisii (EK) na pripomienkovanie koncom júna. Ide o strategický dokument, ktorý vytvára rámec pre čerpanie eurofondov v novom programovacom období 2014 – 2020.

Počet operačných programov sa zúžil na šesť hlavných – Výskum a inovácie, Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia a Efektívna verejná správa.

Osobitný režim sa bude vzťahovať na programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca a program INTERACT. Tie sú riadené na základe špecifických usmernení EK.

Ako pre TASR priblížila hovorkyňa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho (Smer-SD) Silvia Belešová, Európska komisia návrh slovenskej Partnerskej dohody uznala ako prijateľný. Začalo sa tak k nemu vnútrorezortné pripomienkové konanie v rámci EK.

"Európska komisia zaslala pripomienky k tomuto dokumentu, ktoré budú predmetom rokovania medzi SR a EK v piatok 13. septembra v Bratislave," priblížila.

Ako ďalej vysvetlila, Komisii bolo doteraz predložených a uznaných za prijateľné 12 Partnerských dohôd. Slovensko je pritom treťou krajinou v poradí, ktorej Partnerská dohoda bola prijateľná. Pripomienky Komisie boli podľa jej slov zatiaľ zaslané iba štyrom členským krajinám. Okrem Slovenska aj Maďarsku, Fínsku a Švédsku.

EurActiv/TASR