Komisia ukázala pravidlá, podľa ktorých bude narúšateľom právneho štátu krátiť eurofondy

Komisia zverejnila usmernenie pre mechanizmus podmienenosti eurofondov.

Európska komisia prijala v stredu usmernenia o mechanizme podmienenosti, ktorého cieľom je chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu. Komisia v usmerneniach podrobne vysvetľuje, ako bude uplatňovať nariadenie vrátane toho, ako budú chránené práva  príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Predsedníčka Komisie  Ursula von der Leyen v správe pre médiá uviedla, že právny štát je „lepidlo”, ktoré spája krajiny EÚ a je základom jednoty eurobloku. Podľa jej slov v stredu prezentované usmernenia prinesú potrebné objasnenie. „Musíme zabezpečiť, aby sa každé euro a každý cent vynaložil na správny účel a v súlade so zásadami právneho štátu,” uviedla.

Právny štát v roku 2022: Maďarské voľby môžu krízu vyriešiť aj zacementovať

Európska únia sa v minulom roku neponáhľala s využívaním nástrojov, ktoré má na ochranu právneho štátu. Je teda možné, že o pozastavení eurofondov bude v Maďarsku rokovať už s novou vládou.

Eurokomisár zodpovedný za rozpočet a administratívu Johannes Hahn odkázal, že EÚ nemôže robiť ústupky, pokiaľ ide o ochranu jej finančných záujmov a jej základných hodnôt. Upozornil,  že Únia s nariadením o podmienenosti získala ďalší nástroj v dobe, keď hospodári s najväčším rozpočtom v histórii. „Ak budú splnené podmienky tohto nariadenia, budeme konať rozhodným spôsobom,” odkázal.

V usmerneniach sa podrobne vysvetľuje, ako sa bude nariadenie uplatňovať. Vysvetlené sú podmienky na prijatie opatrení vrátane otázky, čo by mohli byť príslušné porušenia zásad právneho štátu, a ako sa bude posudzovať, či tieto porušenia dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú finančné záujmy EÚ.

Objasňuje sa aj komplementárnosť medzi mechanizmom podmienenosti a inými nástrojmi na ochranu rozpočtu EÚ, vrátane rozpočtových pravidiel EÚ a pravidiel platných v jednotlivých odvetviach. Sem patria pravidlá pre fondy v rámci politiky súdržnosti či spoločnej poľnohospodárskej politiky a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je základným prvkom ozdravného plánu po koronakríze.

Poľsko a Maďarsko môžu tento rok prísť o eurofondy. Ako by to vyzeralo? (VIDEO)

Eurofondy majú pomáhať Európanom a zvyšovať ich kvalitu života. Lenže čo v prípade, že sa v krajine nedostatočne vyšetrujú podvody a korupcia? Európska komisia môže vďaka novému nástroju takejto krajine eurofondy stopnúť.

Usmernenia vysvetľujú aj potrebu, aby navrhované opatrenia boli primerané, vhodné a potrebné na riešenie predmetnej problematiky. Stanovujú tiež kroky, ktoré treba vykonať pred navrhnutím opatrení, ako aj potrebu chrániť práva konečných príjemcov alebo prijímateľov finančných prostriedkov EÚ, keďže krajiny EÚ by mali za každých okolností naďalej uskutočňovať platby v rámci programov alebo fondov EÚ.

Usmernenia boli vypracované po konzultáciách s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ a zohľadňujú sa v nich aj rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach žaloby Maďarska a Poľska, ktoré napadli legitímnosť mechanizmu podmienenosti.