Komisia vyhlási zápas s globalizáciou

Krátka správa

Program stanovuje kľúčové priority Komisie na rok 2008. Podľa slov jej predsedu, José Manuela Barrosa, činnosť bude zameraná na „prípravu Európy na globalizovaný svet.“ Pôjde predovšetkým o investovanie do ľudí samotných, rastu, pracovných miest, energetickej bezpečnosti, boja proti klimatickým zmenám a pristúpenie k spolupráci v boji proti kriminalite a terorizmu.

Dodal: „Komisia sprostredkuje výsledky občanov, čím potvrdí, že vo veku globalizácie Európa zaváži viac ako kedykoľvek predtým.“

Program sa pripája k úsiliu lídrov členských krajín EÚ, ktoré bolo vyjadrené počas uplynulého neformálneho summitu v Lisabone. Na stretnutí sa politici dohodli na podobe inštitucionálnej reformy, ktorá bola vzhľadom na nové zmenené podmienky (najmä posledné dve rozšírenia) životne dôležitá (EurActiv 19/10/07).

Britský premiér Gordon Brown v Lisabone vyzval, aby sa Európa „posunula od inštitucionálnej, dovnútra zameranej debaty minulosti, k vyrovnávaniu sa s celkovou agendou globalizácie.“

Očakáva sa, že lídri počas nasledujúceho summitu (13. december 2007) prijmú deklaráciu podčiarkujúcu a vyzdvihujúcu tieto priority. Na formulovanie stratégie a odpovedí na globalizáciu majú tak niečo menej ako dva mesiace. Dokument by mal taktiež v tomto smere reflektovať aj zvyšujúci sa konkurenčný tlak Číny a globálne otepľovanie.

Východiskom pre deklaráciu Rady bude 16. októbra 2007 v Lisabone Komisiou prezentovaný dokument. Ten nalieha na hlavy členských krajín, aby odmietli protekcionizmus a namiesto toho sa zamerali na „formovanie globalizácie“ prostredníctvom lámania obchodných bariér v tretích krajinách a vyžadovania reciprocity v medzinárodných vzťahoch.

Barroso počas predstavovania dokumentu zdôraznil: „Protekcionizmus nemôže spraviť Európu bohatšou. Protekcionizmus by mohol našich ľudí ožobráčiť, nie ich ochrániť. Ale nie sme naivní. Nie sme tí, ktorí sa dajú jednoducho prehovoriť. Môžeme a budeme požadovať vyrovnanie podmienok pre všetkých. Chceme od ostatných, aby sa viac otvorili.“ Medzi iným spomenul aj to, že ak budú mať zahraničné firmy záujem podnikať v Európe, „nemôže im byť dovolené obchádzať pravidlá vzťahujúce sa na európske firmy na jednotnom trhu.“

Diskusia zrejme vyvolá napätie medzi Francúzskom a Veľkou Britániou. Obe krajiny majú totiž odlišný pohľad na rozsah toho, do akej miery sa má európsky blok otvoriť zvyšku sveta. Zatiaľ čo francúzsky prezident Nicolas Sarkozy chce zdôrazniť najmä princíp reciprocity, britský premiér Gordon Brown vyzval Úniu na podporu „voľného obchodu a otvorenosti.“ Je známe, že Sarkozy je azda najvýznamnejším advokátom silného európskeho protekcionizmu. Zastáva názor, že striktné európske sociálne a environmentálne požiadavky by mali byť uplatňované aj v mimoeurópskych obchodných záležitostiach. Na druhej strane Brownovi je blízka EÚ ako „vedúci vzor v odstraňovaní bariér pre vytvorenie voľného a spravodlivého viacstranného systému obchodovania.“