Komisia vymýšľa ako bude fungovať občianska iniciatíva

Pozadie

Medzi ciele Lisabonskej zmluvy, ktorý vstúpi do platnosti 1. decembra 2009 patrí snaha o odstránenie demokratického deficitu. Jednou zo zmien, ktorá má tomu dopomôcť je európska občianska iniciatíva (ECI). Článok 11. Lisabonskej zmluvy hovorí, že „občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.“

Európska občianska iniciatíva tak po prvýkrát v histórii dáva občanom EÚ a organizáciám občianskej sféry možnosť ovplyvniť politickú agendu Únie. Európsky parlament 7. mája 2009 prijal uznesenie, ktorý postup pri realizácii ECI konkretizuje.  

Otázky

„Zapojenie občanov do rozhodovacieho procesu je nevyhnutnou súčasťou demokracie“, hovorí Margot Wallström, podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za vzťahy medzi inštitúciami a komunikačnú stratégiu. Wallström dodáva: "Lisabonská zmluva poskytne ľudom spôsob, ako sa vyjadriť a zvýšiť tak svoj vplyv na tvorbu európskych politík.“

Podtstata iniciatívy spočíva v tom, že jeden milión európskych občanov môže Komisii adresovať požiadavku, aby zvážila určitý legislatívny návrh. V nedávnom rozhovore pre EurActiv komisárka Wallström povedala: „Nebude jednoduché podrobne sa zaoberať iniciatívou občanov ale je to skvelá možnosť. Je ale treba ujasniť si niektoré detaily.“

Lisabonská zmluva totiž nevysvetľuje priebeh a podmienky procedúry dopodrobna. Než občianska iniciatíva naozaj vstúpi do platnosti je treba ujasniť niektoré veci. Európsky parlament sa napríklad zaoberal vo svojom uznesení z mája, minimálnym podpisom občanom v jednotlivých štátoch a minimálnym počtom zúčastnených štátov, podmienkami spôsobilosti signatárov, požiadavkami pre zbieranie podpisov, časového priebehu a pravidiel pre registráciu plánovanej iniciatívy. Práve registrácia je kľúčová. Komisia totiž musí iniciatívu schváliť  ešte pred tým ako sa začne samotný zber podpisov Dôvodom je snaha vyhnúť sa nedorozumeniam, ktoré by spôsobila neplatnosť celej iniciatívy napríklad preto, že požiadavka je mimo kompetencií EÚ.

Európska komisia dúfa, že občianska iniciatíva bude do detailov pripravená do konca roku 2010. Podľa europoslanca Adrewa Duffa z liberálnej frakcie by mali byť pravidlá pre ECI čo možno najmäkkšie, aby táto procedúra skutočne posilňovala demokratické postupy v EÚ.

Určité snahy o "európske referendum" sa už objavili v minulosti. V roku 2007 spustila organizácia European Disability Forum kampaň za presadenie antidiskriminačnej legislatívy v Európe a podarilo sa jej získať viac ako milión podpisov.