Komisia vytiahla zbrane v boji proti dvojakej kvalite potravín

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. FOTO: Európska komisia

Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v utorok predstavila usmernenia, ktoré približujú, ako pri dvojakej kvalite výrobkov uplatňovať právo EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa. Potravinovým inšpekciám pomôžu určiť, v ktorých prípadoch ide o porušenie európskych predpisov.

Okrem toho Európska komisia chystá opatrenia pre lepšie porovnávacie testovanie kvality potravín. Členské štáty sa budú môcť oprieť o spoločnú vedeckú základňu, čo by malo predísť sťažnostiam výrobcov na nedôsledné testy. Komisia na vypracovanie tejto metodiky poskytla Spoločnému výskumnému centru (JRC) milión eur. Rovnakou sumou Komisia zabezpečí členským štátom financovanie štúdií či opatrení na presadzovania práva.

Výrobcovia budú spolupracovať

Podľa Jourovej sú na trhu stovky tovarov dvojakej kvality. Tlak na výrobcov v priebehu budúceho roka ich má odhaliť a donútiť firmy, aby ich prestali vyrábať a ponúkať. „Zatiaľ sme nemenovali žiadne konkrétne značky. Keď však budeme mať dôkazy a bude jasné, že problémom je kvalita, odporučím spotrebiteľom, aby takéto výrobky nekupovali,“ dodala komisárka.

Do súboru opatrení, ktoré Jourová predstavila, patrí aj dialóg s výrobcami a združeniami výrobcov, ktorí sa zaviazali, že v najbližších týždňoch vypracujú kódex správania.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/komisarka-jourova-fico-nema-dost-udajov-o-praci-komisie-v-otazke-dvojakej-kvality-potravin/

Európske združenie výrobcov potravín a nápojov FoodDrinkEurope vyhlásilo, že víta rozhodnutie Komisie vydať pre členské štáty usmernenie o dvojakej kvalite potravín.

„Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Komisiou pri vytváraní otvoreného dialógu s ďalšími stranami, ktorých sa situácia týka, vrátane členských štátov a spotrebiteľských organizácií,“ uviedlo.

Rýchlejšie než nová legislatíva

„Súčasná legislatíva je pravdepodobne dostatočne flexibilná na to, aby na trhu mohli byť potraviny dvojakej kvality bez toho, aby to bolo technicky nezákonné,“ vysvetľuje Daciana Sârbuová, rumunská europoslankyňa a podpredsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Podľa Smernice o nekalých obchodných praktikách firmy nemôžu predávať výrobky s rovnakým označením spôsobom, ktorý by mohol byť pre spotrebiteľov zavádzajúci. „To však môže byť ťažké dokázať,“ poznamenala Sârbuová. Dodala však, že usmernenia Komisie „na situáciu vrhajú trochu svetla a sú krokom správnym smerom.“

Na otázku, či by nebolo vhodnejšie prísť s novou legislatívou pre túto oblasť, Jourová odpovedala, že ak súčasný postup nebude stačiť, v hre sú aj návrhy nových zákonov. Tie by však pravdepodobne začali platiť až v roku 2025. Pripomenula, že v otázke kvality nepotravinárskych výrobkov je už štyri roky zablokovaná smernica o bezpečnosti výrobkov, na ktorej sa členské štáty nevedia zhodnúť. Podobný scenár by zrejme hrozil aj legislatíve zameranej na dvojakú kvalitu potravín.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/dvojaku-kvalitu-potravin-maju-v-rukach-narodne-inspekcie/

Kľúčový bratislavský samit

Aj preto sa Jourová rozhodla záležitosť dvojakej kvality potravín riešiť cez legislatívu na ochranu spotrebiteľov. Poskytnutím jasného právneho stanoviska Komisia vyhovela žiadosti národných potravinových inšpekcií. Práve od nich sa očakáva, že budú „šliapať na päty“ výrobcom a predajcom potravín dvojakej kvality.

Komisárka dúfa, že čo najviac predstaviteľov národných potravinových inšpekcií z viacerých krajín príde aj na októbrový spotrebiteľský samit v Bratislave. Jeho hlavnou témou bude práve dvojaká kvalita potravín. V súvislosti s tým dnes požiada o pomoc aj ministerku Gabrielu Matečnú. Na samite je Jourová pripravená poskytnúť konkrétne informácie a odpovede, vrátane doplňujúcich otázok k usmerneniam. „Dúfam, že summit nás dostane do fázy: Poďme a urobme to!“ vyhlásila.

Komisia plní Junckerov sľub

Problém dvojakej kvality potravín je na stole už dlho a vyslúžil si mnohé búrlivé reakcie. Bulharský premiér ho označil za „potravinový apartheid“ a maďarský vládny predstaviteľ za „najväčší škandál nedávnej minulosti“.

https://euractiv.sk/clanky/potravinarstvo/potravinovy-apartheid-strednu-vychodnu-europu-trapi-kvalita-dovazanych-potravin/

Objavil sa aj v prejave o stave Únie: „Nebudem tolerovať, aby sa v niektorých častiach Európy občanom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách, napriek tomu, že ich obal a označenie sú totožné. Teraz musíme dať vnútroštátnym orgánom väčšie právomoci, aby odstránili všetky existujúce nezákonné praktiky.“ vyhlásil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

„Ide o dobrý príklad cezhraničného problému, ktorý môžeme vyriešiť len spoločne na úrovni EÚ,“ dodala Jourová.