Komisia začína voči Poľsku právne konanie

Jean-Claude Juncker a Beata Szydlová. FOTO: Twitter/pap.pl

Európska komisia dnes oznámila, že sa rozhodla konať v prospech ochrany právneho poriadku v Poľsku. Exekutíva EÚ prostredníctvom odporúčania zaslaného Varšave vyjadrila vážne obavy týkajúce sa reformy súdnictva v Poľsku.

Komisia zdôraznila, že na základe jej právnej analýzy plánovaná reforma súdnictva posilňuje systémové ohrozenie právneho štátu v Poľsku, na čo EK upozornila už v rámci právneho konania, ktoré začala v januári 2016.

Čítajte aj: Poľsko: Ľudia v uliciach a nepravdepodobné sankcie z EÚ

Mesiac na nápravu

Exekutíva EÚ vyzvala vládu vo Varšave, aby do jedného mesiaca uviedla justičnú reformu do súladu s právom EÚ Zodpovedné poľské orgány v prvom rade žiada, aby neprijímali žiadne opatrenia na odvolanie, či na vynútený odchod sudcov Najvyššieho súdu do dôchodku.

Ak budú takéto opatrenie prijaté, EK je pripravená okamžite spustiť postup podľa článku 7 ods. 1 Lisabonskej zmluvy. To znamená, že na základe návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie môže Rada EÚ štvorpätinovou väčšinou členov rozhodnúť, že existuje riziko vážneho porušenia základných hodnôt, na ktorých je postavená EÚ.

Spustenie takzvaného článku 7, ktoré v Bruseli charakterizujú aj ako „nukleárnu možnosť“, so sebou nesie možnosť potrestať členský štát odobratím jeho práv, napríklad aj hlasovacieho práva v Rade EÚ. Povinnosti členského štátu zostávajú v platnosti.

Článok 7 nebol nikdy proti žiadnej z členských krajín Únie v minulosti použitý.

https://euractiv.sk/clanky/vysehradska-skupina/komisia-zvazuje-voci-polsku-najtvrdsi-postup-clanok-7/

Juncker: Nebudeme mať inú možnosť

EK sa tiež rozhodla začať právne konanie proti Poľsku kvôli porušeniu práva EÚ a kolégium komisárov pošle list s formálnym oznámením, len čo bude v Poľsku oficiálne zverejnený nový zákon o organizácii riadnych súdov.

Predseda EK Jean-Claude Juncker oznámil, že inštitúcia, ktorej šéfuje, je odhodlaná chrániť právny štát vo všetkých členských krajinách a zdôraznil, že nezávislé súdnictvo je „základným predpokladom členstva v Únii“.

„Preto nemôžeme akceptovať systém, ktorý umožní prepustenie sudcov podľa vlastného rozhodnutia. Nezávislé súdy sú základom vzájomnej dôvery medzi našimi členskými štátmi a našimi súdnymi systémami. Ak poľská vláda bude pokračovať v podkopávaní nezávislosti súdnictva a právneho štátu v Poľsku, nebudeme mať inú možnosť, ako spustiť článok 7,” odkázal Juncker do Varšavy.

https://euractiv.sk/clanky/vysehradska-skupina/polsky-prezident-vratil-kontroverzne-zakony/

Jasné odporúčania

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans povedal, že odporúčania Bruselu pre poľské úrady sú jasné.

„Je načase obnoviť nezávislosť Ústavného súdu a buď stiahnuť zákony reformujúce súdnictvo, alebo ich zosúladiť s poľskou ústavou a s európskymi štandardmi pre nezávislosť súdov,” konštatoval.

Dodal, že poľské súdy a sudcovia pôsobia ako „sudcovia Únie“ a musia spĺňať požiadavky nezávislosti súdnictva v súlade so Zmluvou o EÚ a s Chartou základných práv.

Timmermans ďalej uviedol, že EK chce sporné záležitosti vyriešiť spoločne na základe konštruktívneho dialógu a vyjadril nádej, že poľská vláda pristúpi na návrhy komisie na zmenu a doplnenie sporných zákonov.