Komisia zverejnila ďalšie dokumenty k TTIP

Zdroj: Rada EÚ

Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmstromová včera (7. január) oznámila, že Komisia verejnosti sprístupnila niektoré dokumenty z rokovaní o Transatlantickom obchodnom partnerstve (TTIP) s USA.

Verejnosť, ale aj politickí predstavitelia viacerých členských štátov, Komisii v minulosti vyčítali utajovanie rokovacích dokumentov, ktoré by mohli odhaliť vplyv veľkých priemyselných podnikov na rozhodovanie o TTIP.

Obvinenie začala v júni minulého roku prešetrovať aj európska ombudsmanka Emily O´Reilly, ktorá prešetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu európskych inštitúcií.

Komisia však opakovane tvrdí, že obchodné rokovania so Spojenými štátmi sú najotvorenejšími rokovaniami v histórii.

V snahe zastaviť kritiku verejnosti a „rozptýliť mýty a mylné predstavy“ eurokomisárka pre obchod koncom minulého roka prisľúbila novú európsku iniciatívu za zvýšenú transparentnosť v rokovaniach o TTIP.

„Dodržala som sľub, ktorý som dala v novembri, že prijmem konkrétne opatrenia s cieľom zvýšiť otvorenosť o TTIP,“ reagovala na zverejnenie dokumentov komisárka Malmstromová na svojom Twitterovom účte.

Komisia doteraz zverejnila osem návrhov právneho textu, ktorý zahŕňa oblasť hospodárskej súťaže, bezpečnosti potravín a zdravia zvierat a rastlín, colných záležitostí, technických prekážok obchodu, oblasť malých a stredných podnikov, ale aj kapitolu o kontroverznom mechanizme na riešenie sporov medzi štátom a investorom prostredníctvom arbitrážnych súdov.

Okrem konkrétnych návrhov Komisia zverejnila aj pozičné dokumenty vysvetľujúce prístup EU k strojárstvu, automobilovému priemyslu udržateľnému rozvoju. Celkový počet zverejnených dokumentov tak vzrástol na 15.

S cieľom zvýšiť prístupnosť dokumentov aj laickej verejnosti Komisia pripravila aj tzv. „čitateľského sprievodcu,“ v ktorom vysvetľuje, čo každý text znamená. Obsahuje aj slovníček pojmov a skratiek, ako aj vysvetľujúce texty s cieľmi EÚ pre danú oblasť.

„Je dôležité, aby každý pochopil, čo v TTIP navrhujeme, ale aj to, čo nenavrhujeme,“ komentovala Malmstromová.  

Komisárka zároveň naznačila, že viac dokumentov môžeme očakávať po ďalšom rokovacom kole s USA vo februári. Dokumenty týkajúce sa prístupu na trh, či konkrétnych kvót a taríf, však sú podľa Komisie natoľko citlivé, že nebudú verejnosti poskytnuté.

Európska ombudsmanka požaduje viac

Eurobmbudsmanka O´Reilly požaduje ešte väčší prístup verejnosti k vyjednávacím dokumentom. Vo svojich odporúčaniach O´Reilly zdôrazňuje, že na utajenie dokumentu nestačí iba tvrdenie, že americkí vyjednávači nechceli, aby boli pozície zverejnené. V takýchto prípadoch musia americkí partneri poskytnúť odôvodnené vysvetlenie svojej žiadosti.

„Som si vedomá toho, že Komisia občas potrebuje v rámci efektívnych vyjednávaní rokovať s USA v tajnosti. Avšak odmietnutie USA zverejniť TTIP dokumenty nie je samo o sebe postačujúcim dôvodom, aby sme neinformovali európsku verejnosť,“ povedala O´Reilly.

O´Reilly taktiež požaduje lepší prístup verejnosti ku konsolidovaným vyjednávacím textom. Komisia totiž zverejnila iba návrhy EÚ. Vyjednávacie dokumenty Spojených štátov verejné nie sú.

V novembri Komisia sprístupnila konsolidované texty poslancom Európskeho parlamentu. Tie sú však prístupné k nahliadnutiu iba vo vybraných čitárňach a výlučne len pre členov výboru Európskeho parlamentu pre obchod.

EurActiv.com/EurActiv.sk