Komisia zverejnila nový recept na zlepšenie fungovania vnútorného trhu

Zdroj: Európska komisia, http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&mgid=20#7

Napriek tomu, že vnútorný trh sa stal realitou pred 20 rokmi, stále nie je úplne dokončený, Európska komisia ho pritom vníma ako základný element európskej agendy pre rast a ako cestu z krízy. „Čas sa kráti, ľudia očakávajú rast, očakávajú hospodársku nádej,“ uviedol komisár pre vnútorný trh Michel Barnier.

Európska komisia včera (2. októbra) zverejnila druhý Akt o jednotnom trhu založený na štyroch hnacích silách rastu, zamestnanosti a dôvery: integrovaných sieťach, cezhraničnej mobilite občanov a podnikov, digitálnom hospodárstve a opatreniach na posilnenie súdržnosti a prínosov pre spotrebiteľa.

Obsahujú 12 hlavných opatrení, ktoré by mali fungovanie vnútorného trhu zlepšiť. Európska komisia napríklad chce rozvinúť poskytovanie vnútroštátnych služieb osobnej železničnej dopravy cez jej otvorenie ďalšej hospodárskej súťaži. Zmeny sa majú týkať aj jednotného trhu námornej dopravy. V súčasnosti loď smerujúca z Rotterdamu do Marseille čelí tej istej regulácii a prekážkam ako loď z Číny do Marseille.

V prípade podnikov navrhuje modernejšie pravidlá v oblasti konkurzných konaní a druhej šance pre neúspešných podnikateľov, keďže stále polovica firiem neprežije viac ako päť rokov.

Významnú rolu pri prekonávaní krízy môže hrať aj digitálna ekonomika. Stále 35 % internetových užívateľov nenakupuje online, pretože sa obáva o bezpečnosť platby. Komisia preto chce navrhnúť ako zefektívniť platobné služby.

Vnútorný trh je významnou výhodou, ak je politická vôľa

Prvý Akt o jednotnom trhu bol prijatý ešte v apríli 2011 ako reakcia na hospodársku krízu. Dôsledky slabej ekonomiky však Európu stále trápia. Podľa Komisie treba hlavne oživiť rast vzhľadom na privysokú nezamestnanosť, najmä v prípade mladých ľudí. Okrem toho sa zvyšuje riziko chudoby.

„Ak chceme riešiť krízu, ak chceme fiškálnu konsolidáciu a chceme bojovať proti nezamestnanosti, potrebujeme nájsť rast v Európe. Potrebujeme nájsť možnosti pre rast na jednotnom trhu,“ zdôraznil nemenovaný zdroj z európskych inštitúcií.

„Nemáme prírodné zdroje, ale máme významnú výhodu, náš vnútorný trh s 500 miliónmi obyvateľov. Potrebujeme plne využiť vnútorný trh,“ dodal. Komisár Barnier predpokladá, že 12 opatrení sa podarí prijať do konca roka, ak bude politická vôľa.

„Chceli by sme vidieť Európu ako miesto, kde sa veci produkujú a nie len konzumujú,“ vyhlásil. „To sa dá dosiahnuť len ak základ na ktorom budujeme je pevný. Ak nebude rozdelení medzi 27 fiškálnych, byrokratických, konkurujúcich administratív, základom pre rast je jednotný trh. Tento základ musí byť koherentný a to je to, čo sa týmito návrhmi snažíme dosiahnuť,“ uviedol a ďalej vysvetlil, že druhý Akt o jednotnom trhu vychádzal zo správy Maria Montiho o silných stránkach a slabostiach vnútorného trhu.

„Monti povedal, že vnútorný trh je čoraz nevyhnutnejší a súčasne čoraz viac stráca na popularite a preto si myslím, že úloha nás politikov zodpovedných za Európu je, že keď je niečo nevyhnutné, tak je našou úlohou správať sa tak, aby sme zabezpečili, aby sa to stalo aj populárnym,“ dodal.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.