Kompromis o budúcoročnom rozpočte ešte nie je stratený

Foto: waɪ.tiː / flickr

Európska komisia v piatok (26. novembra) zverejnila opravený návrh budúcoročného rozpočtu. Pôvodne tak mala urobiť až túto stredu (1. decembra). Predseda EP Jerzy Buzek vyhlásil, že europoslanci urobia všetko pre to, aby sa im do konca roka podarilo dosiahnuť kompromis a všetky plánované projekty a politiky na rok 2011 budú plne funkčné.

„Tento návrh sa javí ako krok správnym smerom. Európsky parlament ho do hĺbky preskúma,“ reagoval a dodal, že ak Európska únia neprejaví dostatočne silné vodcovstvo, bolo by to negatívnym signálom pre občanov, a tiež pre trhy. „Nerozhodnosť je veľmi nákladným rozhodnutím,“ zdôraznil Buzek.

Rovnaký názor má aj poľský komisár zodpovedný za rozpočet Janusz Lewandowski. Neskrýval optimizmus, že inštitúcie EÚ dokážu dosiahnuť kompromis. V opačnom prípade, by podľa neho išlo o signál, ktorý znamená riziko pre krajiny vo veľmi zlej ekonomickej situácii, menovite pre Írsko.

Lewandowski zároveň dúfa, že Rada, Parlament a Komisia dosiahnu dohodu 7. decembra. Parlament by potom mohol definitívne hlasovať na plenárnom zasadnutí 15. decembra.

Základ kompromisu

Sporných bodov rokovaní je viacero, týkajú sa napríklad rokovaní o viacročnom finančnom rámci po roku 2014 či zdrojov na nové projekty, najmä pokiaľ ide o diplomatickú službu.

Členské štáty vo štvrtok ustúpili požiadavke Parlamentu, ktorý presadzoval tzv. rozpočtovú flexibilitu, mechanizmus, vďaka ktorému je každý rok možné alokovať maximálne 4 miliardy eur na financovanie nečakaných výdavkov. Musia to však odobriť členské krajiny a to kvalifikovanou väčšinou.

Nezhody vznikli aj pre vlastné zdroje rozpočtu, ktoré presadzovali europoslanci. Šéf exekutívy José Manuel Barroso teda navrhol, aby sa o nich začalo diskutovať až v júni 2011. Komisia zároveň plánuje preskúmať ako v rozpočtových procedúrach v rokoch 2012 a 2013 posilniť pozíciu prioritných oblastí vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy.

„Komisia bude brať plne na vedomie financovanie nových kompetencií a potrieb EÚ vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy a cieľov stratégie Európa 2020 s prihliadnutím na návrhy nového viacročného finančného rámca,“ vysvetlil.

Ak však ku kompromisu o budúcoročnom rozpočte inštitúcie nedospejú, nastane rozpočtové provizórium. Každá kapitola rozpočtu by sa platila mesačne na úrovni dvanástiny celkovej sumy, ktorá bola na ňu v roku 2010 vyčlenená, alebo aj menej ak je suma v návrhu rozpočtu pre danú oblasť nižšia.

Podľa Lewandowskeho by to ochromilo fungovanie EÚ, pretože by nebolo možné spustiť žiadnu iniciatívu, ani činnosť orgánov, s ktorými sa ešte v rozpočte na rok 2010 nepočítalo. Fond solidarity a Globalizačný fond by museli zmraziť a rovnaké platby každý mesiac by znemožnili dlhodobé plánovanie.

Ďalšie kroky:

  • 7. december – stretnutie zmierovacieho výboru v Bruseli.
  • 13. – 16. decembra – plenárne zasadnutie EP v Štrasburgu.
  • 14. decembra – stretnutie Rady pre všeobecné záležitosti v Bruseli.
  • 16. – 17. december – summit Európskej rady v Bruseli.