Komunikačné priority EÚ pre rok 2009

José M. Barroso, Hans-Gert Pőttering a Jean-Pierre Jouyet podpísali 22. októbra v Štrasburgu deklaráciu „Komunikácia Európy v partnerstve“. Francúzsky minister pre európske záležitosti a predsedovia Komisie a Parlamentu vyjadrili vôľu spoločne komunikovať občanom niektoré hlavné témy počas roka 2009. Akokoľvek, dokument nehovorí o top prioritách, ale o „menšom počte komunikačných priorít.“ Finálna verzia dokumentu bude známa pred novembrovým plenárnym zasadnutím EP.

Hoci sa oficiálne hovorí, že dokument nedefinuje top priority, hovorca komisárky Margot Wallstrőm, Joe Hennon, pre EurActiv prezradil, že priority predsa len existujú:

  • boj proti klimatickým zmenám,
  • voľby do EP,
  • oslavy výročí z dejín európskej integrácie – 5. výročie rozšírenia o 10 krajín zo strednej a východnej Európy a 20. výročie pádu Berlínskeho múra.

„Budeme pokračovať vo svojej práci,“ povedal Hennon, čím naznačil, že Komisia bude aj naďalej podporovať svoje komunikačné projekty, medzi nimi najmä európsku televíznu sieť, ktorá by mala informovať o dianí v Bruseli vo väčšine oficiálnych jazykov Spoločenstva. Dodal, že podobne aj Parlament si bude naďalej riešiť „svoje veci.“ Na druhej strane, viac úsilia sa bude venovať zamedzovaniu duplikátov. Hovorca ako príklad uviedol nedávne konferencie o klimatických zmenách, ktoré nezávisle od seba zorganizovali Komisia a Parlament v rovnakej krajine, v rovnakom týždni a dokonca s rovnakým organizačným tímom bez toho, aby o tom vzájomne vedeli.

Komisia očakáva, že sa jej formou „nejakého partnerstva“ podarí do komunikácie zapojiť aj Írsko. Maďarsko, Slovinsko a Nemecko už podpísali obdobné partnersko-komunikačné dohody, v ktorých sa zaviazali zamerať sa v blízkej budúcnosti najmä na eurovoľby, prezradil Hennon. V kontexte ratifikácie Lisabonskej zmluvy v  Írsku a možného opätovného hlasovania o nej, Komisia očakáva, že Dublin navrhne spoluprácu v istých oblastiach, ktoré pokladá za dôležité.

Text dokumentu vypracovala medzi-inštitucionálna „Skupina pre informácie,“ ktorá sa v tomto roku zišla dvakrát. Okrem predstaviteľov Rady v nej zasadli Margot Wallstrőm, komisárka pre komunikáciu, Alejo Vidal-Quadras (EPP-ED, ES), zástupcovia Výboru regiónov a  Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a ďalší pozorovatelia.