Koniec reflexie, treba konať

barroso

 

Pozadie

Po negatívnych výsledkoch referend o Ústavnej zmluve v dvoch zakladajúcich členských štátoch (Francúzsko a Holandsko) summit Rady EÚ v júni 2005 rozhodol o začatí ročného „obdobia reflexie“, ktoré by umožnilo širokú diskusiu o budúcej orientácii Únie vo všetkých členských krajinách EÚ. Komisia zareagovala „Plánom D“ pre Demokraciu, Dialóg a Diskusiu, ktorý má podporiť členské štáty, ochotné pustiť sa do sebaskúmajúcej diskusie so svojimi občanmi.

Rakúske predsedníctvo využije tohtoročný júnový summite na inventúru diskusií, ktoré sa doteraz uskutočnili.

Otázky

Východiskom pre príspevok Komisie k summitu 15.-16. júna budú dve nové komuniké. 10.mája ich predstaví predseda Komisie Barroso a podpredsedníčka Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy Margot Wallström.

Prvé komuniké „Občianska agenda pre Európu“ načrtáva hodnotenie krízy z pohľadu Komisie a odporúča zamerať sa na realizáciu. Začína premisou, že EÚ „nikdy nebola potrebnejšia“, no zároveň „nikdy viac spochybňovaná“.

Odporúča skôr všeobecné a konsenzuálne kroky pre nápravu:

  • vytvorenie „jednotného trhu pre 21. storočie“;
  • spustenie „agendy pre prístup a solidaritu“;
  • zlepšenie európskeho rozhodovania v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (najmä v otázkach boja proti terorizmu, ochrany hraníc, migračnej politiky a boja proti medzinárodnej kriminalite)
  • zorganizovanie diskusie o pridanej hodnote rozširovania a „absorpčnej kapacite“ Únie (jej schopnosti prijímať nové členské štáty);
  • rozvíjať globálnu rolu EÚ.

Čo sa týka ďalších krokov v oblasti Ústavnej zmluvy, Komisia je veľmi opatrná. Začína výrokom, že neexistuje konsenzus o tejto otázke a odporúča „posunúť sa od reflexie ku komunikácii“ a prijať „postupný prístup pre vytvorenie podmienok pre budúcu inštitucionálnu dohodu“. Navrhuje vypracovanie novej formálnej deklarácie, inšpirovanej Deklaráciou z Messiny, ktorá „by stanovila hodnoty a ambície Európy, so spoločným záväzkom pre ich realizáciu.“

Nakoniec Komisia odhaduje, že v roku 2008 bude pre realizáciu jej „občianskej agendy“ nevyhnutná reforma rozpočtu EÚ.

Druhé komuniké prináša syntézu diskusií, uskutočnených počas „obdobia reflexie“. Jedným z najväčších ponaučení je, že občania EÚ majú „pomerne nízke povedomie a záujem na tom, ako fungujú inštitúcie EÚ,“ no zároveň „vysoké očakávania v oblasti realizácie a politického obsahu ich činnosti.“

Nasledujúce kroky

  • Komisia predstaví obe komuniké pre júnový summit 10. mája 2006.
  • EurActiv vyzýva svojich čitateľov, aby sa vyjadrili svoje názory k myšlienkam Komisie. Príspevky v anglickom jazyku je možné zasielať na adresu editor@euractiv.com.