Konzervatívci v EP za nefederálnu budúcnosť EÚ

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/tomasznowak/194553861/

Pozadie

Britská Konzervatívna strana, ktorá vedie novú koalíciu európskych konzervatívnych strán včera (22. júna) oznámila, že sa zoskupeniu podarilo splniť podmienky (minimálne 25 europoslancov aspoň zo 7 členských štátov) na vytvorenie oficiálnej frakcie v Európskom parlamente. ECR má 55 poslancov z ôsmych krajín Únie.

  • Belgicko: Zoznam Dedecker (LDD)  – 1 poslanec
  • Česká republika : ODS – 9 poslancov
  • Fínsko: Strana stredu (je síce členom liberálnej skupiny ALDE, ale jeden z jej troch poslancov sa pridal k ECR)
  • Maďarsko: Maďarské demokratické fórum (MDF)   1 poslanec (pôvodne boli členmi EPP-ED)
  • Lotyšsko: Za vlasť a slobodu (TB/LNKK) – 1 poslanec
  • Holandsko: Kresťanská únia  1 poslanec (pôvodne v skupine IND/DEM)
  • Poľsko: Právo a spravodlivosť (PiS)  – 15 poslancov
  • Veľká Británia: Konzervatívna strana – 26 poslancov

Otázky

Timothy Kirkhope šéf delegácie britských konzervatívcov v Európskom parlamente vyhlásil, že jeho strana sa veľmi teší z tohto vývoja v európskej politike, ktorý podľa nich posilní stredo-pravú, no nefederálnu budúcnosť Európskej únie.

  • Pražský manifest: Nový eurorealizmus

Odpor voči federalizmu bol zakotvený v deklarácii, ktorú podpísali všetci zakladajúci členovia – tzv. Pražský manifest. Deklarácia sa však vyhýba špecifickým otázkam, ktoré by mohli viesť ku konfliktom medzi jednotlivými členskými stranami. Spolu desať princípov nesie jeden najdôležitejší odkaz: „naliehavá potreba reformovať EÚ na základe eurorealizmu, otvorenosti, zodpovednosti a demokracie“.

„Jedna vec, ktorú majú všetci členovia skupiny spoločnú je, že veria v nefederálnu budúcnosť Európskej únie“, povedal tieňový britský minister pre záležitosti EÚ Mark Francois pre EurActiv v telefonickom rozhovore z Westminsteru.

  • Slabá politická formácia?

Hoci Francois verí, že skupina „bude prosperovať“, iné hlasy z Bruselu ponúkajú zmiešané hodnotenia tohto, či bude nové zoskupenie silnou opozíciou.

Andrew Duff, líder britských liberálnych demokratov v Európskom parlamente, si napríklad myslí, že „bizarné spojenie ortodoxného ultrakatolicizmu z Poľska a ultrakalvinizmu z Holandska“ bude mať destabilizujúci vplyv na efektivitu novej skupiny.

„Určite nie je v britskom záujme, aby sa toryovci odchýlili od politického mainstreamu k politickému okraju… So záujmom očakávam ich program, ktorý budú musieť spolu vytvoriť“, komentuje Duff.

ECR bude jednoznačne početnosťou dominovať britská a poľská delegácia. Päť ďalších delegácií však pozostáva z jediného poslanca. Inými slovami, ak sa čo len dvom z týchto piatich z akéhokoľvek dôvodu nebude páčiť smerovanie skupiny môžu hroziť odchodom a teda rozpadom koalície. De facto im to dáva právo veta v akýchkoľvek rozhodnutiach, keďže skupina potrebuje na prežitie zástupcov aspoň zo siedmych členských štátov. Britskí konzervatívci budú preto musieť týmto piatim europoslancom v rámci skupiny zaručiť vplyvné pozície.

Vysokopostavený zdroj z prostredia EPP pre EurActiv označil ECR za „krehkú koalíciu“. „Udržať piatich jednotlivých členov strany spokojných bude znamenať pre toryovcov príliš veľa práce. Neviem si predstaviť ako ukočírujú napríklad dohodu o rozdelení predsedov výborov pre týchto piatich europoslancov“.

"Je to irónia, ak si uvedomíte, že jedným z najlepších príkladov prínosov členstva toryovcov v EPP bolo, že k nim ľudovci boli veľmi štedrí práve pokiaľ ide o vplyvné pozície."

Mark Francois sa napriek tomu nestability skupiny neobáva. „Ako viete podmienky na zostavenie skupiny sa sprísnili, my sme ich prekročili s rezervou – máme aj viac poslancov aj z väčšieho počtu krajín“. Podľa neho ešte stále pokračujú diskusie s ďalšími poslancami a to, čo bolo oficiálne predstavené je len akési „jadro skupiny“.

Pozície

Bývalý poľský premiér Jaroslaw Kaczynski (PiS) vyhlásil, že skupina sa „samozrejme líši v názoroch na veľa vecí, „najmä tam kde ide o národné záujmy“. „Ale zhodujeme sa v niektorých zásadných veciach napríklad, že sa musíme lepšie pozrieť na budúcnosť EÚ.“