Kritici: EÚ 2020 musí byť konkrétnejšia

Zdroj: Európska komisia

Paralelne s vyhlásením nového hospodárskeho plánu na najbližšiu dekádu prebiehala konferencia lobby European Movement International. Jej účastníci varovali, že dlhodobá stratégia zameraná na lepšiu budúcnosť nebude mať žiadny efekt, pokiaľ nedokáže brať do úvahy súčasné problémy a výzvy, ktorým čelia Európania.

Maria Joao Rodriguesová, ktorá sa podieľala na koncipovaní Lisabonskej stratégie za vinníka neúspechu označila nedostatok vhodných politických nástrojov, finančných prostriedkov a najmä chýbajúcu politickú vôľu členských štátov pri napĺňaní cieľov.

Podľa jej slov úspech nového plánu záleží na dôveryhodnosti, osobitne v čase masívnej nezamestnanosti a hospodárskej neistoty. Experti však majú už teraz pocit, že ani v tomto prípade stratégii nebude dať veriť, pretože sa len málo zameriava na súčasné sociálne, ekonomické, finančné krízy, ktoré spomaľujú rast EÚ.

John Monks z kondederácie odborov ETUC o sebe vyhlásil, že je „EÚ 2020 skeptik“. Nová stratégia podľa neho riskuje, že dopadne ako jej predchodkyňa. Podľa neho ingnoruje potrebu konkrétnych a rýchlych riešení súčasných problémov Európy. „Myslím si, že ide o unáhlený úsudok novej Komisie, ktorá sa bez stratégie cíti ako nahá,“ zdôraznil.

Philippe De Buck z loby BusinessEurope vyzval Komisiu, aby na seba vzala všetku zodpovednosť za prípadný úspech i neúspech stratégie. Riadenie je podľa neho kľúčom k tomu, aby vízia fungovala a dodal, že exekutíva by sa nemala zameriavať na obdobie po vypršaní jej mandátu v roku 2014. V tom čase by mali vydať správu o pokroku, aby sa posúdilo, či Komisia urobila dosť. „Lisabonská stratégia zlyhala, pretože vtedajšia exekutíva počas prvých piatich rokov neurobila nič,“ skonštatoval.

Ďalšie kroky:

  • 25. – 26. marca 2010 – Európsky summit, súčasťou agendy je nová stratégia EÚ 2020.
  • 17. – 18. jún 2010 – Letný summit – rozhodnú o navrhnutých cieľoch a predložia stratégie na národnej úrovni.
  • Jeseň 2010 – Členské štáty predložia svoje stabilizačné a konvergenčné programy a tiež programy národných reforiem.