Leinen: „Najvyšší čas“ pre ústavu EÚ

 

Krátka správa

Podľa Leinena je „najvyšší čas“ hovoriť a výhodách a prínosoch Ústavnej zmluvy. Na margo národných vlád vyhlásil, že „nemôžu naďalej ignorovať fakt, že už podpísali dokument a je preto ich zodpovednosťou, aby prispeli k jeho implementácii“.

Pre Jo Leinena nie je výber a samostatná ratifikácia častí textu alternatívou. Zdôraznil, že euroústava je vybudovaná na „veľmi labilnom kompromise, o ktorom sa rokovalo 18 mesiacov“. Preto by ratifikovanie len niektorých častí „vyústilo do znovuotvorenia celého ústavného balíčka a viedlo by k opätovným rokovaniam“. Podčiarkol tiež riziko nabúrania citlivej rovnováhy medzi rozličnými inštitúciami EÚ. Plné znenie interview (v anglickom jazyku) nájdete na tejto linke.

Ratifikácia Ústavnej zmluvy na Slovensku zastala na podpise prezidenta. Národná rada zmluvu schválila, prezident ju však, po neúspešných referendách vo Francúzsku a Holandsku, neratifikoval podpisom s odôvodnením, že počká na vývoj debaty v EÚ.