Lídri budú hľadať spoločnú reč o budúcnosti eurozóny

Európska rada, Zdroj: TASR, AP Photo/Yves Logghe

Okrem gratulácií za Nobelovu cenu za mier, ktorú získala EÚ či dosiahnutie dostatočného počtu krajín na spustenie posilnenej spolupráce pri zavedení dane z finančných transakcií európskych lídrov čakajú ťažké rokovania a nie je vylúčené, že okrem riadneho summitu Európskej rady prebehne aj osobitné rokovanie eurozóny.

Obsah agendy môže zamiešať Španielsko, ktoré sa blíži k formálnej žiadosti o pomoc. O Grécku by sa podľa diplomatov rokovať nemalo, pretože stále nebola predložená správa Trojky, hoci včera dokončila svoje práce. „Grécko zjavne neplní záväzky. Hoci k tomu nedôjde počas summitu, dostane viac času. Avšak čas je drahý,“ upozornil jeden z diplomatov.

Budúcnosť eurozóny

Diskusiám bude dominovať správa predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya, v ktorej načrtol cestu prehlbovania integrácie medzi štátmi s eurom. Jej obsah je však formulovaný citlivo v diplomatických termínoch.

Odvážnejší vo svojich návrhoch bol tento týždeň nemecký minister financií Wolfgang Schäuble, ktorý vyzval k ambicióznym krokom a vytvoreniu postu komisára pre menu. Ten by mal zároveň právo vetovať rozpočty štátov eurozóny.

Rozpočet eurozóny, banková únia

Van Rompuy vo svojej správe spomína fiškálnu kapacitu pre eurozónu, čo mnohí považujú za návrh osobitného rozpočtu pre blok s eurom. Mnohé štáty sa však cítia izolované a vyčítajú, že táto otázka s nimi nebola dostatočne konzultovaná.

Okrem toho návrh vyvoláva obavy, že skomplikuje prijatie nového finančného rámca na obdobie 2014 – 2020. Diskusie tiež komplikuje fakt, že ak by mal osobitný rozpočet fungovať ako motivácia pre krajiny na to, aby vykonávali reformy, bolo by to nespravodlivé pre tie, čo ich vykonali bež žiadosti o pomoc.

Na poslednom summite sa lídri dohodli na položení základu bankovej únie vytvorením jednotného mechanizmu dohľadu nad bankami. Európska komisia by mala dostať formálnu žiadosť, aby predložila legislatívne návrhy s cieľom systém dokončiť do konca tohto roka.

Zásadnú úlohu má pritom hrať Európska centrálna banka. Pod jej dohľad má spadať šesť tisíc bánk v eurozóne. Pre Berlín je to však krok, ktorý zachádza priďaleko, lebo si chce udržať kontrolu nad svojim regionálnymi bankami.

Lídri by tiež mali odpovedať na otázku, kam môže zájsť trvalý euroval pri priamej rekapitalizácii problémových bánk. Mnohé štáty spochybňujú demokratickú legitimitu celého systému. Jedna skupina poukazuje na to, že Európsky parlament nemá fiškálne kompetencie, druhá zas nechce zapojiť národné parlamenty. Zodpovedný a transparentný systém dohľadu žiadajú aj samotní lídri podľa návrhu záverov summitu.

Mechanizmus však otvára aj právne otázky. Denník Financial Times získal vyjadrenia právneho poradcu Rady, ktorý poukázal na to, že plán zachádza nad rámec právomocí, ktoré európske právo stanovuje pre ECB.

Je veľmi nepravdepodobné, že na summite padne rozhodnutie o zmene zmluvy, ktorú by si nová architektúra eurozóny vyžadovala. Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave o stave únie uviedol, že do polovice roka 2014 predstaví právne zmeny, ktoré by si boli nevyhnutné pre vytvorenie federácie národných štátov.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová dúfa, že na summite 13. decembra sa podarí dohodnúť dátum začiatku konventu o zmene zmluvy na dokončenie Hospodárskej a menovej únie. Francúzsky prezident François Hollande však včera vyhlásil, že jeho krajina podporí kroky smerom k užšej politickej únii len po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.