Lídri EÚ odsúhlasili českú výnimku

Zdroj: Európsky parlament

Lisabonská zmluva bude „obohatená“ o novú deklaráciu, ktorá bude pridaná k Protokolu 30. Ten dáva Poľsku a Británii výnimku z uplatňovania Charty základných práv. Podľa dohody dosiahnutej na summite sa k protokolu pripojí aj Česká republika. Podpis prezidenta Klausa je poslednou prekážkou pred definitívnym prijatím Lisabonskej zmluvy.

Členské krajiny hľadali taký spôsob splnenia Klausových požiadaviek, ktorý by nezmenil text zmluvy. V tom prípade by totiž bola potrebná opätovná ratifikácia. „Samozrejme že sa mi tieto výnimky z Charty základných práv nepáčia. Myslím si, že by sme na tom boli lepšie, ak by chartu akceptovali všetky krajiny. Musíme však rešpektovať, že krajiny sú rozdielne“, povedal predseda Komisie José Manuel Barroso na konci prvého dňa konferencie. Oficiálnym dôvodom Klausovej požiadavky boli obavy, že Charta umožní otvorenie Benešových dekrétov.

Prezident Klaus však Lisabonskú zmluvu podpíše až po rozhodnutí českého Ústavného súdu o jej zhode s českou ústavou. Súd by mal vec prerokovať na najbližšom stretnutí, 3. novembra. Český prezident tak bude mať dosť času, aby svoj podpis pripojil do decembrového summitu EÚ.

Na včerajších rokovaniach v Bruseli sa zúčastnil aj Klausov zástupca. Na viacerých európskych predstaviteľoch boli viditeľné obavy z nevypočítateľnosti členského prezidenta. „Dohody sú na to, aby sa aplikovali“, zdôraznil Barroso po dosiahnutí kompromisu.

Protokol nebude modifikovaný okamžite, ale „neskôr, keď Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti“, zdôraznil švédsky premiér Fradrik Reinfeldt. Podľa zdrojov z prostredia českej deklarácie sa očakáva, že sa nová deklarácia stane súčasťou textu prístupovej zmluvy Chorvátska. To by malo ukončiť predvstupové rokovania v roku 2010.

Český premiér Jan Fischer pochválil dobrú komunikáciu medzi jeho kabinetom a prezidentom Klausom, ako aj rokovacie schopnosti Švédskeho predsedníctva.

Podľa Fischera český prezident „nemá problém s textom“. Premiér si je istý, že ak ústavný súd rozhodne, že Lisabonská zmluva neodporuje ústave, nič nebude brániť „rýchlemu dokončeniu ratifikácie“.

Šéf úradu prezidenta Jiří Weigel vyhlásil, že Klaus mal len jednu podmienku, a tá bola splnená. Prezident „nemá v úmysle predkladať nové podmienky“