Lídri sa dohodli na základe bankovej únie

Zdroj: Regierungonline/Denzel

Rokovania lídrov trvali do skorých ranných hodín a budú pokračovať ďalej počas dnešného dňa. Zatiaľ sú oficiálne známe len čiastkové závery. Tesne pred polnocou pre novinárov vystúpil stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, ktorý informoval o očakávanej dohode na 120-miliardovom balíku pre rast.

Ten počíta s posilnením kapitálu Európskej investičnej banky o 10 miliárd eur, čo zvýši jej úverovú kapacitu o 60 miliárd eur. Ďalších 60 miliárd eur bude pochádzať z realokácie nevyužitých štrukturálnych fondov a projektových bondov, ktoré sa začnú požívať od leta na financovanie energetickej, dopravnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry.

Lídri podľa Van Rompuya viedli aj prvú diskusiu o novom viacročnom finančnom rámci od roku 2014. „Hoci ide o relatívne malý rozpočet v porovnaní s rozpočtami členských štátov dokopy (50-krát menší), môže viesť k skutočnej zmene, pretože ide o investičný rozpočet,“ vysvetlil Van Rompuy. Hlavy štátov a vlád hovorili o prioritných oblastiach a o tom, ako nastaviť štruktúry a kontrolu, aby rozpočet mal čo najväčší vplyv na rast.

Banková únia

Van Rompuy v mene lídrov vystúpil opäť o pol piatej ráno, aby informoval o čiastkových dohodách. Zdôraznil, že treba zlomiť bludný kruh medzi bankami a vládami. Komisia teda v krátkom čase predloží návrh na jednotný mechanizmus dohľadu. Rada by ho mala zvážiť do konca roka. Hlavnú úlohu pri dohľade má hrať Európska centrálna banka.

Keď mechanizmus vznikne, banky eurozóny bude možné z trvalého eurovalu (ESM) rekapitalizovať priamo. Nebude to mať teda vplyv na národné rozpočty, no úvery budú podliehať príznačnej podmienenosti.

Lídri zároveň vyzvali k rýchlemu uzavretiu Memoranda o porozumení spojeného s finančnou podporou španielskeho bankového sektora. Potvrdili, že pomoc pôjde z dočasného eurovalu (EFSF) a potom sa presunie na ESM. Nebude sa však na ňu vzťahovať prednostné postavenie veriteľa.

Ďalšie kroky týkajúce sa spomínaných rozhodnutí má teraz v rukách Euroskupina. Do 9. júla má pripraviť implementáciu opatrení.