Liečenie SPP je problematické

poľnohospodárstvo

 

Krátka správa:

26. septembra 2006 sa vo fínskom Oulu stretli ministri pôdohospodárstva EÚ s komisárkou Mariann Fischer Boël na neformálnom mítingu, aby prediskutovali budúce výzvy európskeho agrosektora. Eurokomisárka podčiarkla, že udržanie výšky dotácií pre poľnohospodárov Únie bude súčasťou revízie EÚ politiky v roku 2008, avšak bude formulovaná tak, aby získala „širokú verejnú podporu v rámci jej reformovanej podoby“.

EK svojou Iniciatívou za väčšiu transparentnosť začatou v novembri 2005 zverejnila pre členské krajiny informácie o príjemcoch európskych agrodotácií (viď EurActiv.com 3. mája 2006), čo následne zvýšilo tlak na Úniu, aby reformovala svoj poľnohospodársky model. V tom, ktorý presadzovala bola tendencia SPP nechať profitovať oveľa viac veľkoproducentov a veľkofarmárov oproti malým poľnohospodárom (viď EurActiv.com 18. júla 2006)

Niektoré z hlavných cieľových skupín pre agrodotácie EÚ sa doteraz na podpornej schéme ešte nezúčastňujú. Nemecko, ktoré získalo v roku 2004 14 % z európskych agrodotácií však oznámilo, že zabrzdí kampaň Komisie.

Na margo toho Fischer Boel uviedla, že i keď „sa to niektorým zdá, že toto rendezvous by mohlo byť momentom pre demontáž SPP“, ona však nepatrí do „tohto tábora“. „Napriek všetkému, naše pôdohospodárstvo a naše vidiecke oblasti budú naďalej potrebovať silnú SPP, aj po roku 2013“, dodala.