Lisabonská zmluva posilňuje národné parlamenty

Krátka správa

„Národné parlamenty sú najväčšími víťazmi novej zmluvy.“ Týmito slovami hodnotil obsah Lisabonskej zmluvy Jaime Gama, predseda portugalského parlamentu.

Hans-Gert Pöttering, predseda Európskeho parlamentu, je presvedčený o nutnosti medziparlamentnej spolupráce. Podľa neho je komunikácia medzi národnými parlamentmi a EP „nevyhnutná preto, aby mohla EÚ fungovať.“ Ako Pöttering dodal, tieto dva typy parlamentov si nekonkurujú: „Zdieľajú rovnaký cieľ: posilniť európsku demokraciu.“

Výroky zazneli na spoločnom stretnutí poslancov národných parlamentov a EP. Podujatie sa uskutočnilo 3 – 4. decembra 2007 v Bruseli. Diskutovalo sa o troch témach súvisiacich s textom Lisabonskej zmluvy:

  • Širšia zodpovednosť parlamentov a zdôrazňovanie ich úlohy v európskych otázkach.
  • Ratifikácia Lisabonskej zmluvy a jej uvedenie do praxe.
  • Efektivita a koherencia v inštitucionálnych ustanovení.

Člen portugalského parlamentu, Helder Amaral, verí, že reformy prinášané Lisabonskou zmluvou „posilnia demokratickú legitimitu EÚ.“ Podľa neho by si mali parlamenty vzájomne viac vymieňať informácie. Tak môže byť „zlepšené využívanie peňazí EÚ, ako aj štrukturálnych fondov.“

Mierne posuny názorov sa prejavili v náhľade na spôsob ratifikáciu dokumentu. Zatiaľ čo Jaime Gama označil spôsob ratifikácie za „vnútornú politickú voľbu“ tej – ktorej krajiny, Jean-Luc Dehaene (EPP-ED) podčiarkol dôležitosť „plného zapojenia“ občanov v závislosti od spôsobu, pre ktorý sa daná krajina rozhodne.

Regina Bastos, členka portugalského parlamentu, uviedla, že väčšina národných poslancov nepokladá Lisabonskú zmluvu za ohrozovanie štátnej suverenity: „Je nepopierateľné, že sme v lepšej situácii a [súčasne] nie sme vo federálnom štáte.“

Stretnutie národných a európskych poslancov bolo už štvrté v poradí. Poslanci diskutovali o budúcnosti Európy spoločne už v máji a decembri 2006 a v júni 2007.