List írskeho voliča z tábora „nie“

Páni,

Vo svetle intenzívnych debát o írskom referende by som sa rád podelil s Vašimi čitateľmi o niekoľko postrehov írskeho odporcu Lisabonskej zmluvy:

1. Väčšina z nás, ktorí sme hlasovali proti Lisabonskej zmluve, sme vášniví zástancovia starého Európskeho spoločenstva a EÚ. Veríme v dôležitosť užších vzťahov so všetkými európskymi krajinami a obdivujeme vývoj v oblasti obchodu a sociálnej politiky v celej Európe.

2. Sme demokratická republika so silnou ústavou, ktorá ochraňuje silných i slabých v spoločnosti, z čoho majú úžitok všetci. Ako chcete presadiť zmluvu, ktorá má dať európskym občanom viac demokratického zastúpenia a pritom im odoprieť právo na názor? Je zahanbujúce, že žiadna iná krajina nebude o zmluve rozhodovať v referende a už len na základe tohto jediného faktu by sme ju mali odmietnuť.

3. Ako je v demokratickej EÚ možné nehanebne ignorovať zamietavé hlasovanie Francúzov a Holanďanov? To predsa nejde! Hlasoval som proti už len z úcty k mojim francúzskym a holandským spoluobčanom. Hanba EÚ za to, že sa na nich vykašľala! Teraz máme dve možnosti – buď EÚ dostane ľudí na svoju stranu, alebo spomalí tempo, skonsoliduje to dobré, čo doteraz vybudovala a zabezpečí, aby boli ľudia v jej štruktúrach šťastní.

4. Rútiť sa naslepo dopredu nie je posun.

5. Mali sme právo na referendum. Vážime si ho. Je to dobrá vec. Zmluva, ktorá sa sama novelizuje je veľkou neznámou a môže byť nebezpečná a nedemokratická.

6. Dlho sme ju študovali a snažili sa pochopiť trápny spôsob, akým ju politici komunikovali. Zamietavé hlasovanie bolo vedomé odmietnutie zmluvy, ktorá bola odsúdená na neúspech ako zlý dokument.

Veľmi rád by som vedel, čo si o zmluve a jej obsahu myslia moji európski priatelia. Možno že nabudúce dostanete všetci právo vyjadriť svoj názor v referende. Úprimne si to želám.

Európa musí počúvať svojich občanov. Nie sme proti zmene, ani proti progresu a nechceme nikomu pokaziť radosť. Veríme, že naše „nie“ pomôže zabezpečiť demokratickejšiu a zodpovednejšiu EÚ.

PS: Bolo by fajn, keby audítori konečne raz schválili záverečný účet hospodárenia EÚ!

 
Aidan Gibson
Írsko