Litovská prezidentka bude výraznou postavou predsedníctva EÚ

Zdroj: Wikimedia Commons, autor: Kapeksas

„Budeme sa usilovať byť dôveryhodným predsedníctvom – predsedníctvom na ktoré sa môžete spoľahnúť. Splníme, čo sme sľúbili splniť.“ povedala pre EurActiv litovská prezidentka Dalia Grybauskaité.

Grybauskaité pre EurActiv Ako dodáva, hlavným cieľom predsedníctva Litvy bude „oddanosť, profesionalita a výsledky.“

Litva prevzala rotujúce predsedníctvo v Rade prvého júla. Čaká ju  viac ako 300 legislatívnych návrhov, ktorých väčšina je spojená s rozpočtom únie na obdobie rokov 2014-2020.

Ak Európsky parlament konečne odsúhlasí rozpočet, predsedníctvo bude schopné dokončiť súvisiacu prácu do konca tohto roka, hovorí Grybauskaité. Podľa nej však  bude ťažké nanovo nakopnúť európsku ekonomiku s menším rozpočtom.

„Okolo 80% rozpočtu EÚ ide na tradičné politiky a  zvyšných 20 % sa snažíme popresúvať medzi našimi  prioritami. Ide však o veľmi malé sumy. Ak budeme primárne financovať boj proti nezamestnanosti mladých, pôjde to na úkor dopravy a energetických spojov, ktoré sú veľmi dôležité“ dodala.

Energetická bezpečnosť bude popri riešení nezamestnanosti pre Vilnius kľúčovou prioritou. Téma budeaj  v centre pozornosti berlínskej konferencie na vysokej úrovni 3. júla.

Hádžeme si polená pod nohy

Litovské predsedníctvo má za úlohu predstaviť správu o rovnakých trhových podmienkach pre vnútorných a vonkajších dodávateľov energie, pracovať na jadrovej bezpečnosti v susedstve EÚ a širšie reflektovať ako by sa dala lepšie koordinovať vonkajšia dimenzia európskej energetickej politiky.

Krajina sa bude usilovať o dokončenie vnútorného trhu s energiou ako spôsob zabezpečenia dodávok energií ,  posilniť konkurencieschopnosť a  zabezpečiť dostupné ceny pre spotrebiteľov.

Kedže s USA a Kanada už dnes  ťažia bridlicový plyn, musí aj Európa ďalej rozvíjať svoju produkčnú kapacitu na trhu energie, povedala Grybauskaité.

„Ak chceme byť v krátkodobom alebo strednodobom horionte  menej závislí, musíme preskúmať, čo máme“ dodala litovská prezidentka. ,

Nevedieť, aké prírodné zdroje Európa má je „obrovskou chybou, ktorá môže byť veľmi drahá.“

„Musíme pochopiť, že s takouto energetickou politikou EÚ si hádžeme polená pod nohy,  budeme menej a menej konkurencieschopní a naše hospodárske oživenie bude ťažšie a nákladnejšie pre ľudí,“ hovorí.

Nie spoločná, ale koordinovaná obranná politika

Prezidentka tiež obhajovala potrebukoordinácie v obrannej politike. „Nie je to len o obrane, je to o obrannom priemysle, je to o zabezpečení nášho susedstva.“ Pripomína, že ubehlo skoro 8 rokov, odkedy sa EÚ naposledy snažila riešiť túto tému.

Na otázku, či je podľa nej potrebná väčšia integrácia aby sa EÚ dostala z krízy dvadsaťosmičky z  odpovedala, že výzvy globalizácie tlačia Európu, aby bola ekonomicky integrovanejšia.

„Musíme dokončiť  vnútorný trh vo všetkých oblastiach – finančný, digitálny, trh služieb – aby sme boli schopní konkurovať a odolávať ekonomickémutlaku prichádzajúcemu zvonka.“

„Nie je to len o dlhová kríza, je to tiež hospodárska kríza, momentálne je to symbióza oboch,“ zhodnotila Grybauskaité.

Hlbšia politická integrácia príde až časom, dodáva

„Nemôžete nanútiť rýchlejšiu politickú integráciu alebo ekonomickú integráciu . Potrebujú čas, aby vyzreli. A pri súčasných  ekonomických ťažkostiach  a cykloch musíte postaviť kameň na kameni.“ Federalisti by to mali pochopiť, myslí si

Železná lady na čele EÚ?

Na otázku či sa cíti na návrat do Bruselu po európskych voľbách v roku 2014, aby tam obsadila jednu z najvyšších pozícií EÚ Grybauskaité odpovedá, že nechce o svojej budúcnosti špekulovať.

 „Líder nesie zodpovednosť a obetuje sa za druhých ľudí. Musíte začať od seba….musíte byť lídrom v čomkoľvek, čo robíte“ hovorí prezidentka pobaltskej krajiny, ktorej hovoria aj „Železná lady“.