Live: Správa o stave únie

zdroj: EP

Pôjde o prvú výročnú reč, ktorú prednesie Jean-Claude Juncker. S touto relatívne mladou tradíciou začal José Manuel Barroso v roku 2009 po vzore amerických prezidentov.

Očakáva sa, že sa Juncker v stredu zásadným spôsobom vyjadrí k témam ako sú migračná kríza, s tým spojené ohrozenie schengenského priestoru, situácii v Grécku a budúcnosti eurozóny. Potom bude nasledovať diskusia s europoslancami, predovšetkým lídrami politických skupín.

Vo svojom inauguračnom prejave po nástupe do funkcie Jean-Claude Juncker vyhlásil, že jeho Komisia bude tou poslednou, ktorá dostane šancu si dôveru ľudí získať, alebo ju EÚ nezvratne stratí.

Sledujte live od 9. hodiny (streda, 9. septembra 2015)