Lordi radia Cameronovi: Referendum čo najskôr

Snemovňa lordov, zdroj: lordclementjones.org

Výbor pre EÚ britskej Snemovne lordov vo svojej správe k prípravám referenda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ vyčíta vláde niekoľko nejasností v pláne prerokovať podmienky britského členstva v EÚ.

Správa je prvou zo série, ktorú výbor avizoval v otázke britského referenda.

Podľa lordov nie je David Cameron stále dostatočne konkrétny v tom, o akých reformách chce rokovať a mal by počas celého procesu dbať na zapojenie parlamentu.

„Sme znepokojení nízkou mierou transparentnosti,“ hovorí predseda výboru pre EÚ lord Boswell. „Priebežné informovanie parlamentu a verejnosti je kľúčové. Nebolo by správne, ak by sme dostali iba finálnu verziu dohody.“

„Rozumieme, že vláda nechce zdieľať s parlamentom každý vývoj v prebiehajúcich rokovaniach, ale rovnako nie je žiaduce, aby bol postavený pred hotovú vec. Otvorilo by to otázky o transparentnosti a legitimite procesu ako aj jeho výsledku,“ píšu v texte.  

Lordi sú presvedčení, že britská vláda musí rokovať so všetkými členskými štátmi „bez ohľadu na veľkosť alebo vnímaný vplyv“. Je to podľa nich kľúčové, ak sa má v Európskej rade dosiahnuť jednohlasná podpora pre Britmi navrhované zmeny.

Preložiť predsedníctvo?

Výbor súhlasí so snahou vlády usporiadať referendum čo najskôr, ideálne do konca budúceho roku. Konštatuje ale, že vláda nevie dovtedy garantovať pozitívne výsledky rokovaní so svojimi partnermi v EÚ.

Najlepšie by podľa členov výboru bolo, aby sa hlasovanie uskutočnilo ešte pred tým, než Veľká Británia prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. To by malo byť v druhej polovici roka 2017.

Správa v tejto súvislosti uvádza, že usporiadať referendum počas prebiehajúceho predsedníctva je „nielen mimoriadne nežiaduce, ale aj tak náročné, až je to prakticky nerealizovateľné“.

Zamýšľajú sa aj nad možnosťou, že sa referendum uskutoční skôr a jeho výsledkom bude, že Británia má opustiť EÚ. V takom prípade by sa nadchádzajúce predsedníctvo podľa lordov stalo „politicky neudržateľné“.

„Veríme, že vláda postupuje správne, ak sa pripravuje predsedníctvo 2017. Ak sa ale ukáže, že tempo rokovaní neumožní uskutočniť referendum pred koncom roka 2016, navrhujeme, aby sa zvážila alternatívna možnosť požiadať jednu z krajín, ktoré majú jedno z nadchádzajúcich predsedníctiev, aby sa vymenila.“

Ako sa zabezpečiť?

Ak sa únii nakoniec podarí dospieť k dohode s Britániou, otvára to otázku, ako zabezpečiť, že táto dohoda bude právne záväzná.

V tomto štádiu už nikto v Británii nedúfa, že sa prípadne dohodnuté zmeny zmlúv udejú hneď.

Lordi preto navrhujú inšpirovať sa Edinburghskou dohodou z roku 1992, ktorá Dánsku zabezpečila právne záväznú výnimku (opt-out) z Maastrichtskej zmluvy. Druhou možnosťou sú záruky aké dostalo Írsko pred druhým referendom o Lisabonskej zmluve vo forme v záverov Európskej rady.

Lordi to vidia inak

Snemovňa lordov má dlhú tradíciu formulovania vlastných postojov k európskej politike britských vlád.

Jej špeciálny výbor nedávno spochybnil spôsob, akým vláda interpretuje výnimku zo spolupráce vo vnútorných veciach a v oblasti spravodlivosti.

Vyšetrovanie podvýboru dospelo k záveru, že vláda sa jednostranne snaží obmedziť aplikáciu európskeho práva v Británii.

Kabinet totiž tvrdil, že to, či sa na európsku právnu normu vzťahuje britská výnimka závisí od jej obsahu, nie od právneho základu v zmluve o EÚ, na ktorý sa norma odvoláva.

Británia na tejto otázke prehrala päť súdnych sporov pred Súdnym dvorom EÚ.