Ľudské práva, zbrane, migranti: hlavné témy slovenských europoslancov

Slovenskí europoslanci zvolení po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

V období 2014-2019 pôsobilo v Európskom parlamente 13 poslancov zo Slovenska. Medzi najaktívnejších pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov patrili Richard Sulík, Eduard Kukan a Ivan Štefanec.

Pokiaľ ide o úspešnosť pozmeňujúcich návrhov, neexistuje jasná korelácia s počtom podaných. Relatívne vysokú (viac ako 20%) mieru efektívnosti mali poslanci s veľkým počtom pozmeňujúcich návrhov (E. Kukan, I. Štefanec), aj ich kolegovia, ktorí boli v tomto hodnotení aktívnosti na chvoste (M. Mikolášik, V. Maňka).

Nízku schopnosť presadiť pozmeňujúce návrhy mali B. Zala, či M. Beňová, ktorí ich predložili malé množstvo, aj P. Csáky, ktorý bol v tejto časti práce poslanca aktívny.

Slovenskí europoslanci podávali pozmeňujúce návrhy aj v koalíciách s kolegami z iných krajín. Početnosť takýchto koalícií ovplyvňuje veľkosť danej krajiny (a teda počet poslancov z nej v EP – na prvých dvoch miestach je Taliansko, Nemecko), ale aj geografická blízkosť – v prvej päťke sa umiestnilo Poľsko, Česká republika aj Maďarsko.

Z jednotlivých poslancov spolupracovali Slováci najčastejšie s českým europoslancom Tomášom Zdechovským (EPP), maďarskou europoslankyňou Kungou Gál (EPP) a Barbarou Matera (EPP) z Talianska.

Ak by sme záujem europoslancov o témy hodnotili na základe počtu predložených pozmeňujúcich návrhov, europoslanci / europoslankyne zo Slovenska sa najviac angažovali v téme rešpektovania základných práv v EÚ v rokoch 2013-2014, kontroly vlastníctva zbraní a medzinárodnej ochrany občanov krajín mimo EÚ, alebo ľudí bez občianstva.

Nižšie sa umiestnili legislatívne návrhy týkajúce sa migrácie, elektronickej komunikácie, vysielaných pracovníkov a pod.

Analýza spracováva údaje z legislatívneho obdobia EP 2014-2019. Posledné spracované údaje sú z januára 2019.

Celý dokument nájdete na tomto linku.